SimpatičnoZabavna Lola

Dječiji biseri: Kako je Danica podijelila jabuku s bratom

tekst: Redakcija

Što jeste, jeste – naša Danica je prilično sebična.

Jednom je dobila jabuku pa se sama sakrila u zapećak da je na miru pojede, a mali brat sve optrkuje oko nje, vidi se šta bi hteo.

Onda ja rekoh:

“Danice, podaj malo i bratu, nije lepo da sve sama pojedeš.”

Danica je već polovinu jabuke pojela, i baš kad ja rekoh da i bratu ma najmanje da, ona opazi da se u jabuci nešto miče.

Ona to izvadi i reče:

“Pa doblo, evo blati clva.”

Jovan Jovanović Zmaj

Zatvori reklamu