Ljudi s olovkama

Lea Leani: NIJE, MILA…

tekst: Ljudi s olovkama
Broj pregleda: 520

Kad iznosiš da se baci

U srcu je vatre žar

Od svakoga plama jači

Nije mila ljubav svila

Ni tihoga vjetra šum

Za svilene duše krila

Radost joj je vječni kum

Nije mila ljubav mreža

Gdje opojne ruže cvate

Zaštićene od dodira

Broje sporo sitne sate

Vecć je mila ljubav spokoj

Noćni šapat nježni, vreli

Kad osjetiš tople ruke

Onog ko te silno želi

Zatvori reklamu