DogađajiRadoznala Lola

TECH2girls – Konferencija za djevojke i mlade žene

TECH2girls predstavlja događaj u kojem će uspješni pojedinci iz oblasti IKT-a sa slušaocima podjeliti svoja životna i poslovna iskustva. Događaj će pokušati da na jednom mjestu okupiti veliki broj djevojaka, žena, profesionalaca, predstavnika kompanija i preduzetnika koji su iz IKT-e…

Redakcija

TECH2girls predstavlja događaj u kojem će uspješni pojedinci iz oblasti IKT-a sa slušaocima podjeliti svoja životna i poslovna iskustva.

Događaj će pokušati da na jednom mjestu okupiti veliki broj djevojaka, žena, profesionalaca, predstavnika kompanija i preduzetnika koji su iz IKT-e sektora.

Ciljevi događaja su:
– Osnaživanje djevojaka i mladih žena u preuzimanju aktivnih uloga u IKT-e oblasti ;
– Informisanje o prednostima i mogućnostima koje pruža IKT-e sektor ;
– Ohrabljivanje da razviju postojeće IKT-e vještine ;
– Ohrabljivanje da se uključe u IKT-e sektor ;
– Povećanje interesa djevojaka za IKT-e sektorom ;
– Inspirisanje i motivisanje iz ove oblasti.

Događaj je u sklopu takmičenja koje organizuje Centar za razvoj karijere (CERK) taj se događaj podržava i finansira od strane Američke ambasade.

Konferencija će se održati 25. avgusta u Domu Omladine u Banjaluci sa početkom u 11 sati. Ulaz na događaj je slobodan.

Pročitaj još

Od iste osobe