Prevencija je najbrži put do oralnog zdravlja

Moderno roditeljstvo podrazumijeva razvijanje zdravih životnih navika koje u konačnici dovode do bezbrižnog djetinjstva i dobre osnove za prevenciju zdravstvenih tegoba u odrasloj životnoj dobi.