PorodicaPraktična Lola

Majka kao glagol

Razmišljala sam o Majčinom danu i zašto se ja, ali i druge žene koje nisu majke, identifikujemo s ovim danom kao da jesmo. Naravno, jednim dijelom to činimo zato što sve dugujemo život našim majkama, što bi samo po sebi…

Priredila Bloginja

Razmišljala sam o Majčinom danu i zašto se ja, ali i druge žene koje nisu majke, identifikujemo s ovim danom kao da jesmo.

Naravno, jednim dijelom to činimo zato što sve dugujemo život našim majkama, što bi samo po sebi bilo dovoljno, ali mislim da postoji drugi razlog. Iako imenično nismo majke, glagolski jesmo. Majka kao glagol. Zaista, ako majka nije glagol, onda biti majka nije nikakva radnja u svijetu.

Razmislite o tome. Kao imenica, majka je ograničena na polovinu ljudske rase, a i na okolnosti plodnosti te godina i namjere. U nekim društvima, majčinstvo je poštovano samo ako je žena udata ili ako ima sinove. U većini društava, žene više ohrabruju da rađaju drugu osobu nego da rađaju same sebe.

Kao imenica, majka može da bude dobra ili loša, voljna ili nevoljna, bogata ili zavisna od socijalne pomoći, obožavana ili okrivljavana, dominantna ili nježna, slučajno ili namjerno majka.

Možda je baš zato riječ „majka“ tako često upotrebljavana u profanosti; u ratu, kao „majka svih bombi“ ili od strane tvoraca rata koji odlikuju majke, heroine, koje su rodile borce.

Ali kada majka postane glagol, ah, tada samo najbolje ljudske sposobnosti padaju na um. Jer svi smo mi sposobni da budemo majke, nezavisno od pola, godina ili sposobnosti.

Biti majka znači voditi računa o dobrostanju druge osobe isto koliko o sopstvenom.
Biti majka zavisi od empatije i pažljivosti, primjećivanja i brige. Biti majka stvara jedini spoj u kojem su stariji i mlađi, jači i slabiji, savršeno ujedinjeni.

Ima tu i do slobodne volje. Osoba može biti prisiljena da postane majka, ali ne i da bude majka.

Ono što je Džulija Vard Hov imala na umu 1870. godine kada je stvorila Majčin dan je bio dan kada ćemo se suprotstaviti ratu i dati prednost miru. Drugim riječima, taj dan nije trebalo da bude Majčin dan, nego više dan za majčinstvo.

Majčin dan bi trebalo da sve nas, bili mladi ili stari, bili muškog ili ženskog pola, podsjeti na mogućnosti koje leže u nama, a koje njegujemo u drugima.

Zahvalna sam Džuliji. Na Majčin dan, ali i zauvijek, podsjećaćemo se da mir nije samo odsustvo rata.

Mir je prisustvo majčinstva.

– Glorija Stajnam

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije