AktivizamHrabra Lola

Znate li šta zakon o rodno ravnopravnom sportu znači?

Naša nedavna sagovornica, Maja Gasal Vražalica, predložila je rodno ravnopravniji zakon o sportu u BiH, što je nedavno i usvojeno. Razlog za donošenje ovog zakona bilo je usklađivanje pomenutog sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH, kao i Zakonom o…

Sara Velaga

Naša nedavna sagovornica, Maja Gasal Vražalica, predložila je rodno ravnopravniji zakon o sportu u BiH, što je nedavno i usvojeno. Razlog za donošenje ovog zakona bilo je usklađivanje pomenutog sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije. Evo šta to konkretnije znači u svijetu sporta, žena, ali i ravnopravnosti.

Predloženim zakonskim rješenjem se, između ostalog, predviđa da se pri imenovanju Vijeća za sport, koje ima ukupno sedamnaest članova, a imenuje ga Vijeće ministara BiH, osigura ravnopravna zastupljenost polova. Takođe, to se odnosi i na rodno odgovorno budžetiranje prilikom predlaganja budžeta sektora za sport. To neće značiti veći budžet za sport generalno, ali će omogućiti ravnopravniju raspodjelu sredstava, kako bi se finansirali i ženski klubovi, koji su u prošlosti imali poteškoće sa opstankom, upravo zbog nedostatka finansija.

sport

Ovo se možda ne čini ogromnim korakom za žensku vidljivost i uključivanje, ali sigurno omogućava aktivnije praćenje i podržavanje svih aktivnosti koje žene sprovode, što će posebno značiti ženskim klubovima. Inicijatorka ideje, Maja Gasal Vražalica, definitivno nastavlja motivisati žene da se nastave boriti za svoja prava i da se što više uključe.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije