Praktična LolaŽivot

Transrodnost skinuta sa liste mentalnih oboljenja – zašto je uopšte tamo bila?

Nakon dvadeset i pet godina čekanja, dolazi dan obnove. Prvenstveno kategorizacije mentalnih bolesti u 2018. godini, a onda, nadamo se i promjene ljudske svijesti. Transrodnost će biti uklonjena sa liste mentalnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja je UN-ova agencija…

Sara Velaga

Nakon dvadeset i pet godina čekanja, dolazi dan obnove. Prvenstveno kategorizacije mentalnih bolesti u 2018. godini, a onda, nadamo se i promjene ljudske svijesti. Transrodnost će biti uklonjena sa liste mentalnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), koja je UN-ova agencija zdravstva, konačno će transrodnim osobama završiti dugogodišnju agoniju.

“Stigmatizacija koja je vezana uz mentalna oboljenja, ali i transrodni identitet, doprinijela je neizvjesnom pravnom statusu, kršenju ljudskih prava i postavljanju barijera prilikom pružanja odgovarajuće zdravstvene pomoći transrodnim osobama”, izjavio je Džefri Rid, voditelj istraživanja na Meksičkom nacionalnom autonomnom sveučilištu.

Definisanje transrodnosti kao mentalnog poremećaja često dovodi do uskraćivanja prava transrodnih osoba na zdravstvene usluge, a ujedno stvara percepciju da trebaju biti podvrgnute i terapijama psihijatrijskih stručnjaka.

trans

Trenutno ne postoji opozicija koja bi se protivila ovoj odluci, a istraživanje sprovedeno na 250 transrodnih osoba između osamnaest i šezdeset i pet godina potvrdilo je da se ove osobe mnogo češće suočavaju sa stresom. On je prouzrokovan odbacivanjem i predrasudama društva, kao i zbog konstantne stigmatizacije. Ovo je tek prvi korak ka ispravljanju grešaka u percepciji društva, ali se smatra da će nakon ovoga biti nužno sprovesti ovakva istraživanja u različitim državama, kako bi se preciznije dišlo do podataka o položaju transrodnih osoba u društvu.

Kako bi se olakšali medicinski procesi promjene pola, transrodne osobe će biti premještene u kategoriju dijagnoza povezanih sa seksualnim zdravljem. Svjetska zdravstvena organizacija je 1990. godine u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (DSM) uvrstila i dijagnozu „kontradiktornosti roda“ (gender incongruence). Pod tim pojmom, između ostalih podrazumijevaju se i kategorije:

F64: poremećaj rodnog identiteta

F65: poremećaj seksualnih preferenci

F66: psihološki i poremećaji u ponašanju vezani za seksualni razvoj i seksualnu orijentaciju.

Nedavno je započeta revizija ovih kategorija koja bi trebalo da se okonča 2017. godine, sa konačnim odobrenjem Svjetske zdravstvene skupštine. To znači da će dijagnoze iz trans spektra biti skinute sa liste mentalnih oboljenja. Trans aktivisti/kinje širom svijeta podržavaju ovu akciju, a kao razloge navode nedostatak naučnih dokaza kao i rizik od diskriminacije i stigmatizacije, pogotovo djece i mladih. Međunarodni dan obilježavanja trans depatologizacije je 18. oktobar.

Međutim, društvo treba da uključuje transrodne osobe svakodnevno i prestane sa stigmatizovanjem. Sarajevski otvoreni centar aktivno radi na uključivanju transrodnih osoba. Preduslov da shvatite ove osobe jeste da razlikujete pol i rod. Video koji su uradili prošle godine daće vam potrebne informacije, a koje su prvi korak ka sazrijevanju nas kao društva. Otvoren um ne mora čekati 2018. godinu, možete izaći iz okvira već danas.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije