Finansijska pismenost

Miloš Grujić: Koja od svih banaka kod nas je najbolja za dječiju štednju?

Ideja o štednji može se probuditi i kada se novac dobijen tokom perioda babina, pri krštenju, proslavi prvog rođendana ili polaska u školu stavlja na štednju. Danas vam donosimo sve o dječijoj štednji u Banjaluci. Početak školske godine obično asocira…

Miloš Grujić

Ideja o štednji može se probuditi i kada se novac dobijen tokom perioda babina, pri krštenju, proslavi prvog rođendana ili polaska u školu stavlja na štednju. Danas vam donosimo sve o dječijoj štednji u Banjaluci.

Početak školske godine obično asocira na ulaganje, odricanje i trud s ciljem obezbjeđivanja dugoročne egzistencije. S tim u vezi, osim o odlascima u školu, lekcijama i ocjenama, roditelji češće razmišljaju o štednji za djecu. Razlozi mogu biti različiti: štednja za školovanje, za stan, za osiguranje ili tek „da se nađe“.

Recimo da su Lolini roditelji odlučili da za Lolu otvore račun na koji će uplaćivati štednju za nju. Nekada bi oni morali da šetaju po gradu i obilaze banke, ili u boljem slučaju da skupe brojeve telefona pa da zovu banke, s ciljem da se raspitaju o uslovima ponuda.

Danas je dovoljno da Lola zaspi na nekoliko minuta pa da se roditelji povežu na internet i uz kaficu razmotre ponude za štednju u Bankama u Republici Srpskoj.

 

Lola štednja

 

Prva stvar koja će obradovati roditelje jeste da su štedni ulozi građana do 50.000 KM osigurani prema Zakonu o osiguranju depozita. Samim tim, roditelji smatraju da ne treba da kupuju akcije ili obveznice već će se štednjom „malo po malo“ za nekoliko godina taj iznos uvećati. Dakle, štednja u bankama, do ovog iznosa, se smatra najsigurnijom, ali očekivana dobit nije kao ulaganje u akcije ili neke druge finansijske instrumente.

,,Koja od svih banaka kod nas je najbolja za dječiju štednju?”, pitaju se roditelji.

Da postoji lagan odgovor – svi bismo štedili u jednoj banci koja bi nudila najbolje uslove ili bi sve banke nudile iste uslove. Osim toga, banke svakih nekoliko mjeseci nude nove programe i ponude ili prilagođavaju postojeće. Ako ništa, mijenjaju se uslovi po kojima banka zarađuje ili posuđuje „svoj“ novac što utiče na promjene ponuda.

Pa dobro, hajde da krenemo od početka.

Da biste počeli da štedite za svoju djecu neophodno je da kao roditelj ili zakonski staratelj, otvorite dječiji štedni račun tzv. „knjižicu“ u banci. Ukoliko želite da otvorite štednu knjižicu svojim rođacima (setriću, bratanici, sestričini, unučićima i sl.) ili kumovima, na koju biste mu uplaćivali određeni iznos novca (npr. za svaki rođendan, za početak školske godine, za doček Nove godine) treba da zamolite roditelje ili staratelje djeteta da u ime djeteta otvore račun štednje. Neke banke su imale praksu da traže da i vas ovlaste po računu kako biste mogli da vršite uplate. Međutim, najčešće osim roditelja ili staratelja, mogućnost da uplate novac imaju i bake, dede, sva rodbina ili prijatelji. Obično će banka obračunati malu proviziju (oko 0,5 KM) na ovakve uplate.

Otvaranje štedne knjižice tj. računa je jednostavno. U većini banaka potrebno je pripremiti samo vašu ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih za dijete. Najčešće, banke otvaranje štednih računa za dječiju štednju, kao ni kasnije troškove vođenja i održavanja računa ne naplaćuju. Rezultat toga je činjenica da su efektivna i nominalna stopa gotovo iste.

 

Banka Kamatna stopa za KM na oročenu štednju
godina dvije godine tri godine
Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 1,00% 1,80% 2,30%
Komercijalna banka a.d. Banja Luka 1,50% 2,00% 2,50%
MF banka a.d. Banja Luka N/A 3,80% 4,10%
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka N/A 4,00% 4,50%
Nova banka a.d. Banja Luka 2,60% 3,30% 3,50%
Pavlović International Bank a.d. Bijeljina 2,50% 2,50% 2,50%
Sberbank a.d. Banja Luka 2,00% 2,00% 2,00%
Sparkasse Bank d.d. 0,20% 0,70% 1,30%
Raiffeisen bank N/A 0,60% 0,80%
UniCredit Bank a.d. Banja Luka* 0,60% 1,60% 1,80%
Prosjek 1,49% 2,23% 2,53%

 

Već nakon prvih pretraga roditelji će zapaziti da su, uglavnom, kamate na dječiju štednju u rangu najviših koje banke nude kao vid štednje. Međutim, moguće je da u jednoj banci kamate na običnu štednju budu više nego kamate na dječiju štednju. Različiti su razlozi za ova odstupanja. Najčešće, uzrok tome upravo činjenica da banke otvaranje, vođenje i održavanje štednih računa za djecu uglavnom ne naplaćuju. Suština je da se kamatne stope izražavaju na godišnjem nivou i da nema obračuna „kamate na kamatu“.

Neke banke ograničavaju štednju za djecu do 15, 16, 17 ili do 18 godina dok vaše dijete dođe do punoljetstva suma na računu biti će dovoljna za rješavanje nekih, za vaše djete, važnih pitanja i problema. Osim toga, sumu na računu do punoljetstva možete prebaciti još tri godine na drugi štedni račun.

ilustracija 1 (1)

Bez namjere da reklamiramo neku banku ili da nekim popravimo ugled ili, ne daj Bože, napravimo probleme u poslovanju, predstavićemo uslove koje banke u Banjaluci nude na dječiju štednju na prvi dan škole – 1. septembra 2016. Ponude i redoslijede smo poslagali po abecedi. Iako smo tokom istraživanja uložili značajno vrijeme i veliki trud, te konsultovali stručnjake iz oblasti finansija i prava, nije nam namjera da favorizujemo niti omalovažavamo ponude određene banke. Takođe, tekst nije preporuka za ulaganja u određenu banku. Do rezultata smo došli uvidom na internet stranice banaka, a ne analizirajući njihove finansijske i revizorske izvještaje. Preporučujemo da prije donošenja odluke posjetite navedene sajtove i podrobnije se informišete o ponudama i uslovima koje nude banke.

 

Hypo banka – Hyper Junior štednja

(link na izvor)

Hyper Junior štednja namijenjena je djeci i mladima do navršenih 18 godina starosti tj. do punoljetstva, koju za svoju maloljetnu djecu otvaraju zakonski zastupnici (roditelji ili staratelji) na osnovu rodnog lista djeteta na čije ime se otvara štednja knjižica. Rokovi oročenja mogu biti 12, 24, 36 i 60 mjeseci i određuju se prilikom prve uplate (početkog uloga). Štedi ulog se vodi u konvertibilnim markama (KM) ili evrima (EUR)

Kamatne stope na Hyper Junior štednju su godišnje, fiksne i iznose:

 

Rok/valuta 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci 60 mjeseci
KM/EUR 1,00% 1,80% 2,30% 2,70%

 

Komercijalna banka – Cvrčak štednja

(link na izvor)

Najmlađim korisnicima usluga banke namijenjena je Cvrčak štednja. Dječiji štedni ulog otvara se kao oročena štednja na ime maloljetnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. Neophodno je samo da dođete u bilo koju filijalu banke sa izvodom iz matične knjige rođenih djeteta i vašom ličnom kartom.

Kamatne stope na Cvrčak štednju su godišnje, fiksne i iznose:

 

Rok/valuta 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
KM 1,50% 2% 2,50%
EUR 1,50% 2% 2,50%

Maksimalan ulog Cvrčak štednje do 10.000 KM/5.000 EUR.

 

MF banka

(link na izvor)

Štedni proizvod MF banke namjenjen je djeci do 18 godina starosti i njihovim roditeljima. U zavisnosti od toga da li roditelji žele da su im deponovana sredstva uvijek dostupna ili ih žele dugoronočno pohraniti, dječija štednja MF banke vam nudi dva tipa oročenja: oročena štednja i otvorena štednja.

Oročenom dječijom štednjom omogućava se klijentima da, u ime i za račun maloljetnog fizičkog lica, oroče novčana sredstva u domaćoj valuti (KM) i/ili EUR-o valuti, uz fiksnu kamatnu stopu sa rokom trajanja štednog uloga, kako sljedi:

Rok/valuta  24 mjeseci 36 mjeseca 48 mjeseci
Kamatna stopa 3,80% 4,10% 4,20%

 

Minimalni iznos štednog uloga iznosi KM 1.000,00 i/ili EUR 500,00. Maksimalan iznos depozita je 50.000,00 KM.

Otvorena dječija štednja je štedni ulog po viđenju u domaćoj i/ili EUR-o valuti, koja podrazumijeva da se uplate i isplate u korist ili na teret štednog uloga izvršavaju bez ograničenja iznosa uplata i učestalosti uplata i isplata. Na sve iznose štednih uloga odobrava se kamatna stopa od 1,5%.

 

NLB banka

(link na izvor)

Najmlađim korisnicima usluga banke je namijenjena štednja “Zlatna ribica”. Ograničenja štednje su do 18 godina starosti (do punoljetstva), uz minimalan početni ulog 20 KM, a maksimalni mjesečni polog od 1.000 KM. Za duže od jedne godine kamatna stopa je četiri odsto, za duže od dvije godine je 4,5 odsto a za tri godine i duže kamatna stopa je pet odsto na godišnjem nivou.

 

Nova banka

(link na izvor)

Dječija oročena štednja namijenjena je populaciji uzrasta do 18 godina. Pravo na otvaranje štednog dječijeg računa imaju djeca uz zakonskog zastupnika ili staratelja. Nosilac računa mora biti dijete mlađe od 18 godina, uz kopiju rodnog lista i ličnu kartu roditelja ili staratelja. Sredstva se oročavaju na određeni rok na osnovu jednokratne uplate. Period oročenja bira klijent kao i valutu (KM ili EUR) u kojoj će se štedni ulog iskazati. Ukoliko klijent želi da raskine oročenje prije isteka ugovorenog roka, banka će to omogućiti bez naknade.

Kamatne stope su godišnje, fiksne i iznose (pregled za dječiju oročenu štednju):

Oročeni ulozi na 6 mjeseci Oročeni ulozi na 12 mjeseci Oročeni ulozi na 13 mjeseci Oročeni ulozi na 24 mjeseca Oročeni ulozi na 36 mjeseci Oročeni ulozi na 48 mjeseci
 1,40%  2,60%  3,00%  3,30%  3,50%  3,70%
 1,40%  2,60%  3,00%  3,30%  3,50%  3,70%

Naglašeno je kako je efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj.

 

Pavlović banka

(link na izvor)

Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina nudi dječija štednju uz minimalni početni ulog od 50 KM, a maksimalno mejsečno ulaganje od 1.000,00 KM u konvertibilni mmarkama ili evrima. Dakle minimalni početni ulog je 50,00 KM, odnosno 25,57 EUR, dok je maximalno mjesečno ulaganje 1.000,00 KM, odnosno 511,30 EUR.

Među uslovima korištenja navodi se da je dječija štednja je vrsta avista štednje na koju se uplaćuju sredstva isključivo namjenjena djeci. Ovu štednju koriste maloljetna djeca do 18 godina starosti uz zakonskog zastupnika ili staratelja. Kada korisnik postane punoljetan dječija štednja prelazi na štedni ulog po viđenju u skladu sa tada važećim uslovima poslovanja. Takođe, korisnik može dodatno ulagati kao i povlačiti sredstva u toku perioda oročenja, pri čemu se kamata obračunava po ugovorenoj fiksnoj kamatnoj stopi od 2,50% na godišnjem nivou. Ostali detaljni uslovi korištenja štednih računa dati su u Opštim uslovima poslovanja sa fizičkim licima. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,50% na godišnjem nivou. Obračun se vrši primjenom konformne metode.[1] Kamata se obračunava mjesečno, a pripis kamate depozitu se vrši na godišnjem nivou, na kraju poslovne godine. Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Na otvaranje, vođenje i gašenje računa kao ni na raskid ugovora se ne plaća naknada. U slučaju prijevremenog raskida ugovora, banka korisniku isplaćuje kamatu obračunatu po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi na avista depozite od 0,00% i ne zaračunava dodatne troškove u vezi sa raskidom ugovora.

Screen Shot 2016-09-05 at 10.53.28

Sberbank

(link na izvor)

Dječija štednja je vrsta štednje po viđenju namijenjena djeci do navršene 15 godine, a otvara se na ime maloljetnog lica zastupanog od strane zakonskog zastupnika, roditelja ili staratelja. Na sajtu navode da primaju štedne uloge u KM i EUR valuti bez definisanog iznosa minimalnog štednog uloga. Maksimalni godišnji iznos depozita ograničen je na 5.000,00 KM ili 2.500,00 EUR. Naglašavaju kako je pripis obračunate kamate po isteku kalendarske godine. Sredstva nisu oročena na određeni vremenski period, ali nude mogućnost ugovaranja trajnog naloga kako biste mogli svaki mjesec uplaćivali željeni iznos. Naglašavaju i da se dječija štednja ugovara i glasi na ime djeteta, a ugovor sklapa zakonski zastupnik, roditelj ili staratelj. Potrebna dokumentacija za otvaranje dječije štednje jeste rodni list za dijete i lična karta jednog od roditelja.

 

Sparkasse Bank

(link na izvor)

Sparkasse Bank u svojoj ponudi ima posebno kreirane štedne proizvode za djecu i drugarski lik Mede Štede koji najmlađima nastoji približiti pojam štednje na zabavan način. Medo Štedo dječiju štednju ugovara roditelj (zakonski zastupnik/skrbnik) u bilo kojoj poslovnici Sparkasse Bank dd BiH.

Na raspolaganju Vam je standardna oročena dječija štednja u KM ili EUR valuti i otvorena dječija štednja.

Standardna oročena dječija štednja u KM ili EUR valuti ima osnovne karakteristike oročene štednje, ali sadrži posebne uslove i pogodnosti za djecu. Kamatne stope su u prosjeku povoljnije, jer su jedinstvene na sve iznose, dakle ne zavise od iznosa oročenja. Minimalan iznos štednje je 100 KM, a rokovi oročenja isti kao i kod standardne štednje. Sve do punoljetstva djeteta sredstvima na dječijoj štednji raspolažu roditelji, a sa navršenih 18 godina prava raspolaganja sredstvima prelazi na dijete.

Otvorena dječija štednja ima iste osnovne karakterisitike kao i otvorena štednja za odrasle. U ovoj banci naglašavaju da možete da štedite za svoje dijete pojedinačnim uplatama na štedni račun, prema iznosu i dinamici koje sami odredite, a pri tome ostvarujete prihod od kamate.

Navode i posebne uslove i pogodnosti ovog modela dječije štednje. Otvaranjem trajnog naloga, možete odrediti fiksni mjesečni iznos koji će banka automatski prebacivati sa vašeg tekućeg računa na štedni račun vašeg djeteta. Tako će se iznos štednje sa vremenom ovećavati i prihod po kamati rasti, bez da uopšte dolazite u banku. Naglašavaju da, u slučaju potrebe, možete neograničen broj puta podići novac sa računa bez razročavanja, uz uslov da na računu uvijek ostane minimalan iznos od 10 KM. Takođe, omogućeno je i zatvaranje ovog štednog proizvoda prije ugovorenog roka. Rok oročenja je minimalno 12 mjeseci, a maksimalan do punoljetsva djeteta. Kamatna stopa fiksna je i jedinstvena bez obzira na iznos i rok oročenja.

 

Raiffeisen bank

(link na izvor)

Raiffeisen banka omogućava roditeljima i ostalim najbližima da do punoljetstva djetete polažu novčana sredstva na posebno kreiranu štednu knjižicu – Rafa Žirafa. Pregled nominalnih kamatnih stopa u KM i EUR valuti

Rok oročenja 24 mjeseca 36 mjeseci 48 mjeseci 60 mjeseci
GODIŠNJA NKS=EKS 0,60% 0,80% 0,90% 1,30%

Informacioni list je dostupan na ovom linku.

Screen Shot 2016-09-05 at 10.52.51

Unicredit

(link na izvor)

Korisnici dječije štednje u ovoj banci su maloljetna domaća lica do 18 godina zastupana od strane roditelja odnosno staratelja. Štedni račun otvoren je do sticanja potpune poslovne sposobnosti vlasnika računa, odnosno do zahtjeva za zatvaranjem računa od strane roditelja odnosno staratelja. Mogućnost naknadnih uplata gotovinski ili putem trajnog naloga.

Dokumentacija koju treba dostaviti podrazumijeva ovjerenu kopija lične karte roditelja/staratelja i rodni list djeteta (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije). Na sajtu ne navode raspone kamatnih stopa pa smo u pregled stavili ponude do 10.000 KM ili 5000 EUR. One iznose za 12 mjeseci 0,6%, za 24 mjeseca 1,6% a za 36 mjeseci 1,8%.

Ako ste definistivno odlučili da za dijete štedite u banci, bez obzira na to koju ponudu uzaberete svaki štedni ulog do 50.000 KM je osiguran. Vidjeli ste da izbor banke nije bauk. Treba da odvojite samo malo vremena i da sa rodnim listom i vašom ličnom kartom (koja vam je svakako uvijek pri ruci) odete u banku da otvorite račun. Stručnjaci preporučuju da štednju oročite na barem dvije godine kako biste postigli što veću kamatnu stopu. Naime, mala je vjerovatnoća da ćete novac podići već nakon prve godine. Takođe, ako banka ograničava štednju prije punoljetstva ušteđeni iznos možete slobodno da prenesete na određen period na drugi štedni račun.

 

[1] Prosti kamatni račun je proporcionalna metoda, a složeni kamatni račun je konformna metoda. Dakle, suštinska razlika između proporcionalne i konformne metode je što se konformna metoda primenjuje kao složena, popularno kao „kamata na kamatu”. Konformna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobija isti iznos kamate bez obzira na to da li se kamata obračunava jednom na kraju perioda otplate ili više puta u toku otplate kredita. Suštinska razlika je, dakle, u činjenici da je kod proporcionalne metode glavnica na koju se obračunava kamata uvijek isti početni iznos, dok se kod konformne metode glavnica uvećava za kamatu i na uvećanu glavnicu se obračunava kamata. Dakle, suprotno situaciji kod obračuna kredita, kada se radi o štednji, proporcionalni metod je povoljniji za štediše.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije