FeminizamHrabra Lola

Ne treba mi feminizam, jer nisam manipulativna glupača koja izigrava žrtvu.

Neke od nas su odrastale okružena ženama, neke su ipak imale više muških figura tokom najranijeg djetinjstva ili života. Ipak, svakoj od nas je pitanje ženskih prava i interesa, bar nesvjesno, u svakodnevnim situacijama, moralo biti na pameti.

Maja Mihajlović

Neke od nas su kroz te male dnevne borbe izrasle u one koje se cijelim svojim bićem smatraju feministkinjama, neke se bore za svoja prava i svoje mjesto bez poistovjećivanja sa feminizmom, a neke se, paradoksalno, protive ovom pokretu.

Kažemo paradoksalno, jer nama, koje znamo šta jesmo i šta feminizam jeste, nije jasno zašto se sve češće susrećemo sa negativnim reakcijama prema svojim identifikacijima koje se kreću u rasponu od prevrtanja očima i smijeha do “naloženih” rasprava i iznošenja argumenata o potrebi i utemljenju feminizma i najčešće dolaze od veoma inteligentnih osoba.

Kako nam je bilo teško da razumijemo da pokret koji je toliko učinio i nastavlja da čini za sve nas, za svijet, može da bude toliko krivo shvaćen i potcjenjivan, Lola je odlučila da traži tajm aut i razjasni neke od najčešćih zabluda koje se namotavaju na klupko otpora i ismijavanja feminizma.

Prije svega, da krenemo od definicije. Rječnik pod ovim pojmom podrazumijeva

učenje o jednakim društvenim, političkim i svim ostalim pravima žena i muškaraca.

Ukoliko bi svi razumjeli ovu definiciju u potpunosti, većina svijeta bi sebe smatrala feministima. Ali vremenom, ovaj pojam je primio negativne konotacije sprečavajući ljude da se s njim identifikuju ili da poštuju i cijene nevjerovatan doprinos feministkinja učinjen kroz istoriju. Što je najgore, ovakav negativan stav postaje sve rasprostranjeniji.

feminism

Ne treba mi feminizam jer me društvo ne objektivizuje, feministkinje mi to govore. Da li vam izgledam potlačeno? Foto: https://www.facebook.com/WomenAgainstFeminism/

To je otišlo toliko daleko da je 2013. godine na Tumblr-u, a potom i na Fejsbuku, došlo do onlajn pojave: “Žene protiv feminizma.” Na ovoj stranici žene dijele svoje fotografije, sa razlozima koi govore zašto su one protiv feminizma.

Žene.

Protiv.

Feminizma.

Većina tih razloga, zapravo, dolazi od ozbiljnog nedostatka razumijevanja samog pojma ili je zasnovana na pogledima ekstremnih grupa, koje većina feministkinja ne dijeli. Neki od znakova protivljenja feminizmu izražavaju zablude koje ćemo sada da razbijemo, jednu po jednu.

Zabluda broj jedan: Feministkinje su žene zaluđene karijerom i one su protiv žena koje to ne zanima:

“Ne treba mi feminizam, jer želim da imam i opciju da ostanem kući i ne radim.”

Namjera i cilj feminizma nije da prisiljava žene na rad, već da osigura da sve one imaju izbor i mogućnost da rade, ukoliko to žele. Ni u kom slučaju cilj nije da se imalovažavaju ili osuđuju majke i domaćice, već da svaka žena zna da joj to nije jedina opcija i da zaslužuje jednaku priliku za izgradnju karijere kao i muškaraci.

Zabluda broj dva: Feministkinje mrze muškarce

Ne treba mi feminizam, jer ja nisam luda, odvratna, licemjerna žena koja mrzi muškarce.

Feministkinje ne mrze muškarce. Pokret želi da slavi i osnaži žene, a ne da demonizira i diskriminira muškarce. Takođe, feminizam ne krivi sve muškarce za nejednakosti sa kojima se suočavamo, a ideja da bi one trebale da nestanu, kako bi se uspostavilo društvo bez rodnih privilegija nije ideja koja u sebi nosi bilo kakvu mržnju. Ako smo na čisto s ovim dijelom, onda da kažemo i to da ono što mrzimo jesu ponašanje i djelovanja pojedinih muškaraca i društvene privilegije koje su im neosnovano dodijeljene.

Zabluda broj tri: Feministkinje ne žele da budu jednake, već nadmoćne

“Ne treba mi feminizam, jer ja vjerujem u poštovanje i jednaka prava.”

CIJELA POENTA FEMINIZMA JE POSTIZANJE JEDNAKOSTI. Možda će CapsLock uticati da se ovo napokon razjasni. Feministkinje nisu žene žedne moći koje se bore za uspostavljanje matrijarhata, već “najjednakiju” jednakost muškaraca i žena, na svim poljima. Jednako. Jedini razlog zašto se pokret zove feminizam, a ne humanizam, jeste što postizanje jednakosti zahtijeva da se daju prava potčinjenoj grupu unutar ljudskog društva, a to su žene.

Zabluda broj četiri: Feminizam nam više nije potreban

“Ne treba mi feminizam, jer ja nisam potčinjena. Ja sam slobodna.”

Ovo je argument koji najviše frusrira. Da, prešle smo dugačak put i postigle dosta toga kada je o pravima žena riječ, ali reći da nejednakosti više ne postoje je jednostavno rečeno – netačno. Super je stvar da se neke žene osjećaju kao da nisu potčinjene, iako bi usput mogle da zahvale feministkinjama koje su se nekada izborile za njihove slobode i osjećaj jednakosti i kažu na primjer:

Pravo glasa? Hvala feministkinje. Pravo na razvod? Hvala feministkinje.

Ali nisu sve žene te sreće. Prava žena se i dalje zloupotrebljavaju širom svijeta, uključujući i najrazvijenije zemlje poput SAD-a ili Australije. A sve dok se to dešava, ne samo nama, u našoj kući i našoj zemlji, feminizam je potreban i to ne da bi od žena pravio neke žrtve, već da bi ih osnažio i učinio jednako jakima kao što su to muškarci.

tumblr

Ne treba mi feminizam, jer nisam manuipulativna glupača koja izigrava žrtvu. Foto: https://www.facebook.com/WomenAgainstFeminism/

Nadamo se da su ovim bar neke zablude pale u vodu i da je malo jasnije šta je to što feminizam pokušava da promijeni u svijetu, nastavljajući se na svoju istoriju. A za sve one koji smatraju da je feminizam nešto nepotrebno, prevaziđeno i smiješno u savremenom svijtu, napravile smo jednu listu koja se tiče rodne diskriminacije s kojom se žene svakodnevno susreću:

  • Žene zarađuju između 14 i 18% manje od muškaraca za isti posao.
  • 49% majki je prijavilo neki oblik diskriminacije na radnom mjestu u toku trudnoće, trudničkog bolovanja ili prilikom povratka na posao nakon porođaja.
  • Jedna od tri žene će biti seksualno zlostavljana u nekom trenutku svog života.
  • Porodično nasilje je vodeći “izlječivi” uzrok bolesti i smrti žena u dobi između petnaest i četrdeset i četiri godine.
  • Šezdeset i dva miliona djevojaka nema pristup obazovanju.
  • Svake godine oko petnaest miliona djevojaka mlađih od osamnaest godina biva udato, najčešće prisilno.
  • Četiri od pet žrtava trgovine ljudima su žene.
  • Jedna od četiri žene je seksualno uznemiravana na radnom mjestu.
  • Veća je šansa da će žene koje služe u Iraku biti sliovane od strane kolega u uniformi, nego da će poginuti od neprijateljskog metka.

Dakle, koji god razlog da imate da vičete da ste protiv feminizma, postarajte se da ste u potpunosti razumjeli pojam o kom raspravljate, bez prethodne pretpostavke da su sve feministkinje iste ili da imaju neke prikrivene ciljeve i skrivene namere.

ineedfeminism

Treba mi feminizam, jer ljudi dalje pitaju: “Šta je žrtva (silovanja) imala na sebi” Foto: https://www.cam.ac.uk/news/we-need-feminism-because

A onda, ako se ne protivite idejama feminizma, a ne želite lično da se izjasnite kao jedna od njih ili da kažem nas, zapitajte se zašto je to tako.

Jer, ako vjerujete da svi treba da imaju jednake mogućnosti, vi ste samim tim feminist(kinja). Ako vjerujete da svi treba da budu jednako plaćeni za isti posao, vi ste, pogodite šta? Feministkinja. I ako vjerujete da svako zaslužuje isti nivo poštovanja, VI STE FEMINIST(KINJA).

Čestitamo!

Dobrodošle i dobrodošli u klub. Vjerujte nam, to je sjajan klub.  A to već i znate, jer ste u njemu.

fem

Jer i žene su ljudi! Foto: https://www.facebook.com/CUSUWomen/

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije