AktivizamHrabra Lola

Djeca stupaju u štrajk: Imamo previše domaćih zadataka!

Samo što je počela školska godina i već vam je dosta zadaće? Španija čini se ima odgovor. Udruženje CEAPA predstavlja roditelje djece koja su odlučila da krenu u štrajk. Pod ovim štrajkom podrazumijevaju slanje zahtjeva školama da ne daju zadaće tokom…

Sara Velaga

Samo što je počela školska godina i već vam je dosta zadaće? Španija čini se ima odgovor. Udruženje CEAPA predstavlja roditelje djece koja su odlučila da krenu u štrajk. Pod ovim štrajkom podrazumijevaju slanje zahtjeva školama da ne daju zadaće tokom novembarskih vikenda. Ako škole budu dale domaće zadatke uprkos tome, djeca će stupiti u štrajk, odnosno neće ih uraditi. Jer im je – dosta!

Ove mjere su donesene nakon što su se roditelji putem ankete CEAPA organizacije izjašnjavali o problemu domaćih zadataka.

Njih 41% smatra da djeca dobijaju previše zadaće, a s tim se složila i većina djece, navodeći kako nemaju vremena da se odmore preko vikenda ili bave vannaastavnim aktivnostima. Generalno zapažanje je da djeca stalno dobijaju više zadaće, a samim tim imaju sve manje slobodnog vremena.

kidd

Još uvijek nije poznato koliko roditelja planira učestvovati u štrajku, kao ni šta će biti konačni ishod nezadovoljstva roditelja i djece, ali i reakcija škola. Međutim, tema domaćih zadataka nije samo aktuelna u Španiji. Isto pitanje bi se moglo postaviti i ovdje. Koliko zapravo djeca dobijaju, a koliko gube time i šta se zapravo postiže, ako radom kod kuće, bez nadzora nastavnika mogu da automatski odrade zadatke, čija se svrha pri tome i gubi.

Pored svega toga, jasno nam je i zašto su roditelji ogorčeni, jer uglavnom oni rade zadaću s djecom, i to ponekad traje satima, jer se treba vratiti godinama unazad na teme koje djeca izučavaju. U borbi između domaće zadaće i slobodnog vremena, trebalo bi da pobijedi slobodno vrijeme, jer i kroz igru se uči.

Obrazovanje je uvijek jedna od aktuelnih, ali i spornih tema. Dobijaju li djeca dodatno znanje na ovaj način ili samo dodatnu brigu? Biste li vi izašli na štrajk protiv prevelikog obima domaćih zadataka?

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije