PojaveRadoznala Lola

Ahilova peta: Ime za slabu tačku hrabrosti

Trojanski rat i njegove junake teško je opisati u tek nekoliko redova. Ali, jedan od njih svima je znan. Četvrtak je dan za mitologiju! Ahil, sin ftijskog kralja Peleja i morske boginje Tetide, najveći je ahejski junak u Trojanskom ratu….

Žana Gauk

Trojanski rat i njegove junake teško je opisati u tek nekoliko redova. Ali, jedan od njih svima je znan.

Četvrtak je dan za mitologiju!

Ahil, sin ftijskog kralja Peleja i morske boginje Tetide, najveći je ahejski junak u Trojanskom ratu.

Niko od sto hiljada Ahejaca, koji su pod vođstvom mikenskog kralja Agamemnona došli pod bedeme visoke Troje, nije mu bio ravan po snazi, odvažnosti, okretnosti i brzini. Prema mitu, bio je prepun pravih muških vrlina. Iako je imao sve te osobine, sudbina mu je uskratila jedno – sreću.

Njegovoj majci brak je bio nametnut. Najprije je Tetidu htio da uzme vrhovni bog Zevs, ali je od titana Prometeja saznao za proročanstvo da će Tetidin sin biti iznad svog oca. Upravo da bi zaštitio sebe, Tetidu je udao za smrtnog čovjeka. Kada je rodila Ahila uronila ga je u vode Stiksa, rijeke podzemnog svijeta. Cijelo tijelo, osim pete za koju ga je držala, pokrio je nevidljivi oklop.

Niko od sto hiljada Ahejaca, koji su pod vođstvom mikenskog kralja Agamemnona došli pod bedeme visoke Troje, nije mu bio ravan po snazi, odvažnosti, okretnosti i brzini.

Znala je za proročanstvo da će njen sin biti stavljen pred izbor – dug život bez slave ili kratak i slavan život junaka. Željela je slavu, ali je svom djetetu željela i dug život. U to vrijeme ahejski kraljevi spremaju rat protiv Troje.

ahil-02

Majka sklanja Ahila na ostrvo Skir kod kralja Likomeda, gdje prerušen u ženske haljine živi među kraljevim kćerima.

Ali vrač Kalhant nije spavao. Otkrio je Agamemnonu Ahilovo skrovište i poslao po njega itačkog kralja Odiseja i argejskog kralja Diomeda. Prerušeni u trgovce, Odisej i Diomed ušli su Likomedovu palatu i pred kraljevnama pokazali tkanine i nakit. Tu su stavili i mač. Kad se na ugovoreni znak pred palatom začuo vojni poklič njihovih drugova, sve devojke su od straha pobjegle. Ahil je stajao. Tada je obećao da će se pridružiti ahejskoj vojsci. Nije mogla da ga zaustavi ni Likomedova kći Dejdamija, koja je čekala njegovo dijete ni šansa za dugu vladavinu u domovini. Ahil je izabrao nadu u slavu.

Kada je rodila Ahila Tetida ga je uronila u vode Stiksa, rijeke podzemnog svijeta. Cijelo tijelo, osim pete za koju ga je držala, pokrio je nevidljivi oklop.

U luku Aulidu, gdje su se okupljali ahejski brodovi spremni za pohod, doveo je pet hiljada junaka Mirmidonaca. Njegov otac Pelej dade mu oklop, koplje od jasena i kola s besmrtnim konjima. Za devet godina ratovanja pod Trojom osvojio je dvadeset i tri grada u njenoj okolini. Među Trojancima on je značio strah i smrt, a ahejska vojska cijenila ga je kao najhrabrijeg ratnika. Svi osim Agamemnona.

Razlog tome bila je ljubomora. Bio je Agamemnon moćan kralj i sposoban ratnik, ali ne i tako velik čovek da bi oprostio vojniku koji ga nadvisi zaslugama. Tako jednom nije uspio da se savlada pa je izazvao svađu koja je dovela skoro do propasti ahejske vojske.

ahil-03

Ahil ubija Hektora

Bilo je to početkom desete i posljednje godine ratovanja kad je među Ahejcima zavladalo veliko nezadovoljstvo zbog beskrajnog odugovlačenja rata. Ahil je sa svojim Mirmidoncima krenuo u susjedno kraljevtsvo da pribavi hranu i plijen kako bi vojnicima podigao moral. Među zarobljenicima doveo je i kćer Apolonovog sveštenika Hrisa. Pri diobi plijena djevojka je pripala Agamemnonu. Ahil nije imao ništa protiv jer je volio lijepu Briseidu koju je zarobio u jednom od svojih prethodnih pohoda.

Za devet godina ratovanja pod Trojom osvojio je dvadeset i tri grada u njenoj okolini. Među Trojancima on je značio strah i smrt, a ahejska vojska cijenila ga je kao najhrabrijeg ratnika. Svi osim Agamemnona.

Međutim, u taboru Ahejaca pojavi se otac otete djevojke i zamoli Agamemnona da mu vrati kćer uz veliku otkupninu. Ahejcima se dopala sveštenikova ponuda, ali je protiv toga bio Agamemnon. Hris je otišao, ali je zamolio Apolona da ga osveti. Apolon tada siđe sa Olimpa i strijelama poče da sije kugu po ahejskom taboru. Vojnici su umirali, ali Agamemnon nije preduzeo ništa da umiri gnjevnog boga. Ahil sazva vojsku u skupštinu da se dogovore šta da rade, ali to uvrijedi velikog kralja. Rekao je da će se odreći Hriseide, ali da će kao naknadu za nju izabrati robinju jednog vojskovođe – i izabrao je Ahilovu Briseidu.

ahil-04

Ahil se pokori odluci i zakune se da neće ratovati sve dok ga Agamemnon za to ne zamoli pred cijelom ahejskom vojskom. Majku Tetidu zamoli da učini da Zevs pomogne Trojancima da potisnu ahejsku vojsku, kako bi Agamemnon shvatio da bez Ahila ne može da ratuje. Ali tada gine njegov najbolji prijatelj pa Ahil istog časa zaboravi na uvrede i htjede da se baci u borbu i osveti Patrokla. Ahil se tada zakleo da će se osvetiti Hektoru.

Vratio je Briseidu, a onda je krenula nemilosrdna borba protiv Hektora. U dvoboju se baci na njega pa Hektor pade proboden kopljem. Vezao je mrtvog Hektora za svoja kola i doveo ga na milost i nemilost Ahejcima. Tada Zevs reče Tetidi da obuzda sina.

Majku Tetidu zamoli da učini da Zevs pomogne Trojancima da potisnu ahejsku vojsku, kako bi Agamemnon shvatio da bez Ahila ne može da ratuje. Ali tada gine njegov najbolji prijatelj pa Ahil istog časa zaboravi na uvrede i htjede da se baci u borbu i osveti Patrokla. Ahil se tada zakleo da će se osvetiti Hektoru.

Tokom noći u Ahilov toranj došao Hektorov otac Prijam da otkupi leš svog sina. Ahil mu ga je predao ganut njegovom sudbinom. Potom je na dvanaest dana obustavio borbe da bi Trojanci mogli dostojno da sahrane svog mrtvog vođu.

ahil-05

Ali Ahilu nije bilo suđeno da doživi pad Prijamovog grada. I sam je pao ubrzo nakon Hektora. Htio je da provali Skejska vrata ali mu na put stade Apolon. Ahil mu je doviknuo da će ga probosti kopljem. Apolon ga je poslušao, ali samo da mu se osveti zbog uvrede. Potražio je bog Prijamovog sina Parisa i pozvao ga da napne svoj luk i strijelu nanišani na Ahilovu petu. Ahil je pao kao Sunce oboreno s neba i zemlja se pod njim zatresla da su popucali trojanski bedemi.

Ali Ahilu nije bilo suđeno da doživi pad Prijamovog grada. I sam je pao ubrzo nakon Hektora.

Njegov pepeo pomiješan je sa pepelom Patrokla.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije