PojaveRadoznala Lola

LOLA&MITOLOGIJA: Persej: Kako sam spasio majku

Persej, sin vrhovnog boga Zevsa i Danaje, kćeri Akrisija, kralja Arga Četvrtkom čitamo mitološke priče. Bio je jedan od rijetkih mitskih junaka bez ijedne mane. Po tome je bio bolji čak i od Herkula, koji je s vremena na vrijeme…

Žana Gauk

Persej, sin vrhovnog boga Zevsa i Danaje, kćeri Akrisija, kralja Arga

Četvrtkom čitamo mitološke priče.

Bio je jedan od rijetkih mitskih junaka bez ijedne mane. Po tome je bio bolji čak i od Herkula, koji je s vremena na vrijeme imao bijesne faze, a često se i opijao. Bio je bolji i od Ahila, koji je interese vojske stavljao ispred svojih. Persej je po ljepoti bio ravan bogovima, isticao se snagom i spretnošću, bio je hrabar i u svemu uspješan.

Rodio se pod neobičnim okolnostima. Njegov deda Akrisije saznao je za proročanstvo da će poginuti od ruke svog unuka. Da bi izbjegao sudbinu, sagradio je kćeri Danaji podzemnu odaju od kamena i bronze i u nju je zatvorio. Ali Zevs ga nadmudri. Danaja mu se svidjela i do nje je dopro pretvorivši se u zlatne kapi kiše. Nakon toga, rodila je sina i dala mu ime Persej. Akrisije je naredio da se napravi velika škrinja, zatvorio je u nju Danaju i Perseja, zakovao je i bacio u more.

Bio je jedan od rijetkih mitskih junaka bez ijedne mane. Po tome je bio bolji čak i od Herkula, koji je s vremena na vrijeme imao bijesne faze, a često se i opijao. Bio je bolji i od Ahila, koji je interese vojske stavljao ispred svojih. Persej je po ljepoti bio ravan bogovima, isticao se snagom i spretnošću, bio je hrabar i u svemu uspješan.

Talasi tada odnesu škrinju prema ostrvu Serifu. Tamo je pronađe ribar Diktije, brat tamošnjeg kralja Polidekta. Doveo je Danaju i Perseja u kraljevsku palatu i Polidekt ih je lijepo primio. Pružio im je gostoprimstvo i okružio ih brigom i pažnjom, čak i većom nego što je Danaji bilo ugodno. Ali, time nije stekao njenu naklonost, naprotiv. Nije željela da čuje za sina kojeg je on htio da mu rodi. Poslije godinu dana uzaludnog zavođenja Polidekt je pokušao da je dobije silom, ali Persej je tada već imao dovoljno snage da odbrani majku.

Kralj je shvatio da mora da se oslobodi Perseja ako želi da postigne cilj. Izrazio je pred Persejem sumnju u njegovo božansko porijeklo i pozvao ga da pruži dokaze nekim izuzetnim djelom. Kad je Persej na to pristao, Polidekt mu je dao zadatak da ubije odvratnu Gorgonu Meduzu i donese mu njenu glavu.

Njegov deda Akrisije saznao je za proročanstvo da će poginuti od ruke svog unuka. Da bi izbjegao sudbinu, sagradio je kćeri Danaji podzemnu odaju od kamena i bronze i u nju je zatvorio. Ali Zevs ga nadmudri. Danaja mu se svidjela i do nje je dopro pretvorivši se u zlatne kapi kiše. Nakon toga, rodila je sina i dala mu ime Persej. Akrisije je naredio da se napravi velika škrinja, zatvorio je u nju Danaju i Perseja, zakovao je i bacio u more.

To je zaista bio izuzetan zadatak koji je prevazilazio ljudske snage. Bilo je poznato da se svako ko pogleda Meduzu, krilatu neman s dugim očnjacima i zmijama umjesto pramenova kose, odmah skameni. Osim toga, niko nije znao gdje Meduza sa svojim dvjema sestrama zapravo živi. Tu su Perseju mogli da pomognu samo bogovi. Bog Hermes mu je dao zakrivljen čarobni mač čiji udarci nikad ne promašuju cilj, a boginja Atina blistav čelični štit u kome se sve odražavalo kao u ogledalu. Tako naoružan Persej je krenuo na put.

Došao je u sumornu zemlju u kojoj su živjele starice Greje, sestre Gorgona, koje su znale kako se do Gorgona može stići. Greja je bilo tri, a sve tri su imale samo jedno oko i jedan zub. Kad je jedna imala to oko, druge dvije su bile slijepe i ta koja je vidjela morala je da ih vodi. Persej je čekao trenutak kad su oko predavale jedna drugoj, jer tada nijedna nije vidjela, oduzeo im ga je i, zaprijetivši da ga neće vratiti, prisilio Greje da mu pokažu put do Gorgona. Taj put je vodio kroz gaj u kome su živjele dobronamjerne nimfe i one su Perseju dale šljem Hada, vladara podzemnog svijeta, koji je čovjeka činio nevidljivim, sandale s krilima pomoću kojih je mogao da leti i čarobnu torbu koja se smanjivala i povećavala zavisno od toga šta se u nju stavljalo. Persej je obuo sandale i poletio prema zapadu gdje je bilo ostrvo Gorgona.

Bilo je poznato da se svako ko pogleda Meduzu, krilatu neman s dugim očnjacima i zmijama umjesto pramenova kose, odmah skameni. Osim toga, niko nije znao gdje Meduza sa svojim dvjema sestrama zapravo živi. Tu su Perseju mogli da pomognu samo bogovi.

Persej oslobađa Andromedu

Persej je ugledao Gorgone sa velike visine. Sve tri su ležale na trbuhu pokrivene blještavim krilima. Dvije od njih bile su besmrtne, a samo Meduza je bila smrtna. Ali kako je prepoznati među ostalima? Persej je podigao svoj sjajni štit gledajući u njega kao u ogledalo. Nije smio da pogleda pravo u njih jer bi se svako, čim bi se prema njemu okrenule licem, pretvorio u kamen. Dok je razmišljao koju da napadne, kraj njega se pojavio bog Hermes i pokazao na krajnju koja je ležala najbliže moru.

Morao je da iskoristi trenutak kada su Gorgone spavale. Zmije na Meduzinoj glavi su osjetile približavanje neprijatelja, ali Persej se nije uplašio ni kad su se uskomešale i probudile Meduzu. Prije nego što je stigla da otvori oči, sijevnuo je njegov mač i jednim udarcem joj je odrubio glavu. Munjevitom brzinom je bacio Meduzinu glavu u čarobnu torbu i uzletio. Iz Meduzinog tijela šiknuo je mlaz crne krvi, a iz nje su izronili div Hrisaor i krilati konj Pegaz. U tom trenutku su za Persejem poletjele i dvije besmrtne Gorgone da osvete smrt svoje sestre, ali nisu ga stigle jer je nevidljiv, sa Hadovim šljemom na glavi, nestao iznad prostranog mora prema ostrvu Serif.

Krilate sandale nisu mogle da dovedu Perseja na cilj bez odmora pa je stigao do sjeverozapadne obale Afrike. U užarenom afričkom vazduhu torba je propustila krv koja je tekla iz Meduzine glave. Čim su njene teške kapi dotakle zemlju, izlegle su se iz njih zmije otrovnice koje su se vremenom toliko namnožile da su u cijeloj zemlji uništile život. Ali, Persej je već bio na putu ka Etiopiji.

Prije nego što je stigla da otvori oči, sijevnuo je njegov mač i jednim udarcem joj je odrubio glavu. Munjevitom brzinom je bacio Meduzinu glavu u čarobnu torbu i uzletio. Iz Meduzinog tijela šiknuo je mlaz crne krvi, a iz nje su izronili div Hrisaor i krilati konj Pegaz.

U toj zemlji je vladao kralj Kefej i Persej je odlučio da ga posjeti. Kad je letio iznad obale na kojoj se nalazila kraljevska palata, ugledao je nevjerovatan prizor: na stijeni kraj mora bila je prikovana prelijepa djevojka. Persej je doletio do nje, saznao da se zove Andromeda i da je kći kralja Kefeja i kraljice Kasiopeje. Prikovana je da bi svojim životom otkupila otadžbinu od morske nemani koju je u zemlju njenog oca poslao bog mora Posejdon da se osveti jer je njena majka svojom hvalisavošću uvrijedila morske nimfe. Tek što je to rekla, iz mora je izronila ogromna neman. U tom trenutku Persej je potegao svoj čarobni zakrivljani mač i uzviknuo da će je spasiti ako djevojku dobije za ženu. Roditelji i devojka su na to radosno pristali iako su sumnjali da će uspjeti. Persej je uzletio, okomio se na neman i ubio je.

Tako se Persejeva posjeta kralju Kefeju završila svadbenom svečanošću. Persej se s Andromedom zaputio na Serif, gdje je stigao u pravom trenutku. Polidekt je već čekao vojnike da mu dovedu Danaju kad napusti Zevsov hram u kojem je pred njim potražila utočište. Ali, umjesto Danaje, na vratima se pojavio njen sin. Kralj nije vjerovao svojim očima. Bio je uvjeren da je Persej poginuo u borbi s Gorgonama. Kad mu je mladi junak rekao da je po njegovoj zapovijesti ubio Meduzu, Polidekt je prasnuo u smijeh i nazvao ga hvalisavcem i lažljivcem.

Kad je letio iznad obale na kojoj se nalazila kraljevska palata, ugledao je nevjerovatan prizor: na stijeni kraj mora bila je prikovana prelijepa djevojka. Persej je doletio do nje, saznao da se zove Andromeda i da je kći kralja Kefeja i kraljice Kasiopeje.

“Kad ne vjeruješ, kralju, eto dokaza”,  uzviknuo je Persej i iz torbe izvukao Meduzinu glavu.

Polidekt je pogledao i pretvorio se u kamen.

Budući da Persej nije težio vladavini nad Serifom, prepustio  je Polidektovom bratu Diktiju i vratio se s majkom i ženom u rodni Arg. Njegov deda Akrisije je pred njim pobjegao bojeći se ispunjenja starog proročanstva i tako je Persej preuzeo vlast. Šljem koji ga je činio nevidljivim vratio je Hadu, krilate sandale Hermesu, a čarobnu torbu nimfama. Meduzinu glavu poklonio je boginji Ateni, koja  je pričvrstila na svoj oklop.

Persej je u Argu dugo vladao, srećno i u miru. Kad se Akrisije uvjerio da mu od Dajaninog sina ne prijeti opasnost, vratio se u Arg. Ali nije uspio da umakne sudbini. Na svečanim sportskim igrama, Persejev disk, koji je mladi junak bacio svom snagom, promijenio je smjer, udario Akrisija u glavu i na mjestu ga usmrtio. U dubokoj tuzi zbog smrti svog dede, Persej je odlučio da napusti Arg, ustupivši ga svom prijatelju Megapentu, koji je zauzvrat njemu prepustio Tirint. U njegovoj blizini Persej je sagradio gradove Mideju i Mikenu, čije ruševine i danas vladaju dolinama Arga.

Persej i Andromeda su se poslije smrti pretvorili, voljom bogova, u sjajna sazviježđa, koja se mogu vidjeti golim okom.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije