FantastičnoZabavna Lola

Pričamo o riječima: Znate li gdje odjekuju samo ženski glasovi?

Znate da je eho “odbijeni zvuk”, odjek ili jeka. Ali, znate li odakle potiču ta riječ i značenje? Milan Šipka u knjizi “Priče o riječima” objašnjava pojam vodeći nas u Staru Grčku. U mitologiji Eho je bila gorska nimfa, koja…

Žana Gauk

Znate da je eho “odbijeni zvuk”, odjek ili jeka. Ali, znate li odakle potiču ta riječ i značenje?

Milan Šipka u knjizi “Priče o riječima” objašnjava pojam vodeći nas u Staru Grčku.

U mitologiji Eho je bila gorska nimfa, koja je, zato što se zamjerila bogovima, pretvorena u stijenu i osuđena na vječno ćutanje. Jedino je mogla da ponavlja tuđe riječi. To je brbljivoj Eho teško palo, ali je morala da se pokorava volji bogova.

“Postala je oličenje odjeka i drugo ime za tu pojavu. Postoji i nekoliko legendi o sudbini nesretne Eho. Najstarija je ona po kojoj je kaznila ljubomorna boginja Hera zbog prikrivanja Zevsovih nevjerstava. Legende dalje govore o velikoj, a neuzvraćenoj ljubavi nimfe Eho prema lijepom Narcisu, zbog čega se, ojađena, povukla u jednu pećinu i tu venula sve dok od nje nije ostao samo glas. Zbog toga se, kažu, odjek ili eho i danas može čuti po pećinama, među stijenama i po planinskim klancima”, navodi Šipka.

U mitologiji Eho je bila gorska nimfa, koja je, zato što se zamjerila bogovima, pretvorena u stijenu i osuđena na vječno ćutanje. Jedino je mogla da ponavlja tuđe riječi. To je brbljivoj Eho teško palo, ali je morala da se pokorava volji bogova.

Eho i Narcis

U školama se eho proučava kao prirodna akustična pojava odbijanja zbuka. Zabilježeno je da se najduži eho na svijetu čuje kod Adersbaha, među stijenama od kojih se odbijaju i jasno razaznaju glasne poruke do sedamnaest pa čak i dvadeset slogova. U Vila Semonta pored Milana jedan glas odjekne čak 50 puta. U Škotskoj na jednom mjestu može se čuti eho melodije i do deset tonova.

Legende dalje govore o velikoj, a neuzvraćenoj ljubavi nimfe Eho prema lijepom Narcisu, zbog čega se, ojađena, povukla u jednu pećinu i tu venula sve dok od nje nije ostao samo glas. Zbog toga se, kažu, odjek ili eho i danas može čuti po pećinama, među stijenama i po planinskim klancima

Ipak, od svih tih slučajeva eha u prirodi je najzanimljiviji onaj u Engleskoj, gdje odjekuju samo ženski glasovi, dok se muški gube u nepovrat.

Kao da se time Eho sveti cijelom muškom rodu zbog neuzvraćene ljubavi prema Narcisu.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije