PojaveRadoznala Lola

Nosim svoj krst. Guram dalje.

…Al’ šta ćeš, nosim svoj krst. Guram kroz život. Vidjećemo do kada će trajati patnje… Svi mi kroz život nosimo krst na leđima, a Milan Šipka u knjizi “Zašto se kaže” objašnjava ovaj izraz. Kada je Pontije Pilat osudio Isusa…

Žana Gauk

…Al’ šta ćeš, nosim svoj krst. Guram kroz život. Vidjećemo do kada će trajati patnje…

Svi mi kroz život nosimo krst na leđima, a Milan Šipka u knjizi “Zašto se kaže” objašnjava ovaj izraz.

Kada je Pontije Pilat osudio Isusa Hrista da bude razapet na krstu (i pri tom, ritualno perući ruke, izgovorio riječi: “Ja nisam kriv u krvi ovog pravednika”), osuđenik je, prema Bibliji, predat vojnicima, koji su ga izvrgli ruglu. Zbog optužbe da se izdavao za novog cara, ogrnuli su ga skerletnim ogrtačem, a na glavu su mu stavili vijenac od trnja govoreći: “Zdravo, care judejski”.

Prema svjedočenju jevanđelista, Isus je umro u velikim mukama (otuda i izrazi Isusove muke i napatiti se kao Isus Hristos). Pošto su mu se narugali prikazujući ga kao kralja sa skeletnim ogrtačem i trnovom krunom, obukli su ga u njegove haljine i, zajedno s dva razbojnika, poveli na Golgotu, brdo iznad Jerusalima, da ga razapnu na krstu. Usput su ga tukli, pljuvali i ponižavali.

Zbog optužbe da se izdavao za novog cara, ogrnuli su ga skerletnim ogrtačem, a na glavu su mu stavili vijenac od trnja govoreći: “Zdravo, care judejski”.

Jevanđelisti različito opisuju Isusov put do Golgote, ali svi svjedoče o njegovim velikim patnjama. U Jevanđelju po Jovanu stoji da je Isus, uz sve muke, morao do stratišta nositi teški krst na kome će biti razapet.

“I noseći krst svoj, izađe na mjesto koje se zove Košturnica, a čivutski Golgota”, bilježi jevanđelist Jovan.

Upravo iz ovog biblijskog opisa ponikao je izraz nositi (svoj) krst, sa značenjem – nositi svoje patnje , živjeti pod teretom velike muke i nevolje, imati zlu sudbinu.

Na samoj Golgoti Isusa su dočekale nove muke. Po Mateju:

“Dadoše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i, okusivši, ne htje da pije. A kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove, bacivši kocke. I sjeđahu ondje te ga čuvahu. I metnuše mu više glave krivicu njegovu napisanu – Ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše s njima dva hajduka, jednoga s desne, a jednoga s lijeve strane. I koji prolažahu, huljahu na nj mašuši glavama svojima. I govoreći: ‘To koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš, pomozi sam sebi. Ako si sin Božji, siđi s krsta.”

Upravo iz ovog biblijskog opisa ponikao je izraz nositi (svoj) krst, sa značenjem – nositi svoje patnje , živjeti pod teretom velike muke i nevolje, imati zlu sudbinu.

Po Isusovim patnjama na Golgoti, ime tog brežuljka, u prenesenom smislu –golgota, označava danas velike muke, mučeništvo, patnje i stradanja. Isto značenje ima i riječ kalvarija (od Kalvarija – latinsko ime za Golgotu).

“Tako su iz biblijske legende i stradanja Isusovog nastala tri izraza – muke Isusove, nosiš (svoj) krt i golgota, odnosno kalvarija”, zaključuje Šipka.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije