PorodicaPraktična Lola

Kako da se dijete razvije u srećnog i uspješnog čovjeka?

Kako zamišljate razvoj djeteta? Koje metode primjenjujete? Šta kada se dogodi da vaše dijete bude okarakterisano kao problematično? Želite li da postane čovjek sa jasno izgrađenim sistemom vrijednosti, čovjek koji zna kako da razmišlja i kritički posmatra događaje? Želite li…

Žana Gauk

Kako zamišljate razvoj djeteta? Koje metode primjenjujete? Šta kada se dogodi da vaše dijete bude okarakterisano kao problematično? Želite li da postane čovjek sa jasno izgrađenim sistemom vrijednosti, čovjek koji zna kako da razmišlja i kritički posmatra događaje?

Želite li da postane čovjek?

Lole su u Banjaluci bile u potrazi za centrom koji se, uz kognitivni razvoj djeteta, bavi i njegovim socio-emocionalnim razvojem. Našle smo ga na Bulevaru Desanke Maksimović 2. Zove se “Kreativno-edukativni centar Sveznalice”, a namijenjen je djeci i omladini od 5 do 18 godina. Ruža Lukić, socijalna radnica i direktorica centra, provela nas je kroz sve programe koje nude.

„’Sveznalice’ su zasnovane na Evropskoj konvenciji o pravima djeteta. Tu su i svi drugi standardi koji uključuju zaštitu djece od svih oblika zanemarivanja, zlostavljanja i zloupotrebe. Imamo svoju politiku o zaštiti djece, koja je donesena na osnovu ličnog iskustva. Deset godina sam radila u oblasti zaštite djece i unapređenja formalnog obrazovanja kroz međunarodne organizacije ’Save the children’ i ’World Vision’. Socijalna sam radnica i zaista živim ono što radim. Naš stručni tim nosi iste takve vrijednosti. Pružamo podršku djeci, njegujemo njihovu ličnost i polazimo od činjenice da je svako dijete dobro i ima svoje potencijale. Odrasli uvijek okarakterišu dijete, a ne ponašanje, što je pogrešno. U ’Sveznalicama’ želimo da jasno, od početka, dođemo do spoznaje da su svi problemi rješivi i da je problem ponašanje, a ne ličnost djeteta“, priča Ruža.

Lole su u Banjaluci bile u potrazi za centrom koji se, uz kognitivni razvoj djeteta, bavi i njegovim socio-emocionalnim razvojem. Našle smo ga na Bulevaru Desanke Maksimović 2. Zove se “Kreativno-edukativni centar Sveznalice”, a namijenjen je djeci i omladini od pet do 18 godina.

“Sveznalice” uče djecu i mlade kako da grade svoj sistem vrijednosti i da te vrijednosti pronalaze u okolini. Suština je zapravo preventivno djelovanje na probleme, a pored kognitivnog razvoja koji je zastupljen u centru, fokus je na socio-emocionalnoj inteligenciji, koja djetetu omogućava da odrasta u zdravu ličnost i da ima dobre predispozicije da bude samostalan, uspješan čovjek.

„Za nas je uspješan čovjek zapravo sretan čovjek i polazimo od toga. Ne smatramo da će djeca samo kognitivnim razvojem biti uspješni ljudi, već vjerujemo da će biti uspješni ukoliko su sretni i zadovoljni sobom“, objašnjava Ruža.

Njena praksa pokazala se kao izuzetno uspješna.

“Pružamo podršku djeci, njegujemo njihovu ličnost i polazimo od činjenice da je svako dijete dobro i ima svoje potencijale. Odrasli uvijek okarakterišu dijete, a ne ponašanje, što je pogrešno. U ’Sveznalicama’ želimo da jasno, od početka, dođemo do spoznaje da su svi problemi rješivi i da je problem ponašanje, a ne ličnost djeteta.“

„Želimo zadržati fokus na djeci od pete godine. Po nama, šesta i sedma su veoma bitne. U petoj pripremamo dijete za novo životno poglavlje, da što više ojačamo njegove sposobnosti, prevaziđemo strahove i pogrešna očekivanja. Da podržimo i dijete i roditelje. Učimo ih šta je opasno za njih i kako da se zaštite i traže adekvatnu pomoć“, navodi.

“Male Sveznalice”, program za djecu od šest do osam godina, doprinose razvoju životnih vrijednosti. Program primjenjuje kreativne tehnike učenja i razvoja, hrabri dijete, razvija komunikaciju, uči ih lijepom ponašanju i pomaže da prepoznaju rizike. Male Sveznalice čitaju, igraju se, crtaju, pišu, modeliraju, ali i učestvuju u donošenju pravila ponašanja sa vršnjacima i tako razvijaju odgovornost, povjerenje prema okolini i osjećaj zadovoljstva. Svaki mjesec do kraja godine je tematski. Učiće o zahvalnosti, pravednosti, ljubavi, zdravlju, odgovornosti, obrazovanju, povjerenju, prijateljstvu, solidarnosti, poštovanju, humanosti, poštenju.

Sveznalice nude i program joge za tinejdžere od osam do osamnaest godina.

„Joga za djecu utiče na percepciju slike o sebi. I zdravstveno ona ima svoje efekte. Utiče na bolju koncentraciju, fokus, daje im mogućnost da se sami sebi dokazuju, što je jako važno u razvoju. Zapravo cilj je da se dokazujemo sami sebi, a ne drugima. Asani se izvode u granicama prijatnosti, ali vremenom se dostiže sve veći nivo fleksibilnosti. Naši časovi su karatkeristični zato što sve radimo na principu simulacije, tako da oni sve životne percepcije mogu da pretvore u jogu. Nema mjesta predrasudama, nema tu povezivanja sa religijom. Joga je najpoželjnija tehnika za djecu. Rezultati su dobri i kod djece koja imaju problem sa težinom, ishranom, pokretnošću“, objašnjava Ruža.

„Za nas je uspješan čovjek zapravo sretan čovjek i polazimo od toga. Ne smatramo da će djeca samo kognitivnim razvojem biti uspješni ljudi, već vjerujemo da će biti uspješni ukoliko su sretni i zadovoljni sobom“, objašnjava Ruža.

“Sveznalice pričalice” je program namijenjen djeci od osam do 14 godina, a pomaže im da usavrše govorne vještine, da nauče da aktivno slušaju, gradi njihovo samopouzdanje, uči ih tenikama nenasilne komunikacije, razvija empatiju, kritičko razmišljanje i formiranje stava. “Sveznalice brojalice”, za djecu od šest do 10 godina, pružaju podršku djeci da kroz zabavan radioničarski način i igru savladaju osnovne računske operacije. Program je baziran na priručniku „Kladim se da možeš“, odnosno psihološkim aspektima početnog proučavanja matematike.

“Kreativne Sveznalice” namijenje su djeci od šest do 14 godina i zapravo su vrijeme provedeno u kreativnom radu. Posljednji program, “Profesije Sveznalica”, prilagođen je mladima od 12 do 18 godina i baziran je na savjetima o profesionalnoj orijentaciji, omogućava psihološko testiranje i izgradnju karijernog profila.

Joga za djecu utiče na percepciju slike o sebi. I zdravstveno ona ima svoje efekte. Utiče na bolju koncentraciju, fokus, daje im mogućnost da se sami sebi dokazuju, što je jako važno u razvoju. Zapravo cilj je da se dokazujemo sami sebi, a ne drugima.

Bitan dio “Sveznalica” su i roditelji. Za njih se organizuju individualne ili radioničke edukacije, a sve s ciljem uspostavljanja roditeljskog partnerstva i boljeg razumijevanja potreba djeteta. Tu je, naravno, i joga za mame i tate.

„Sveznalice“ su usmjerene na proces, jer za sve promjene treba vremena. Rezultati dolaze sami po sebi. Ishodi ovih tehnika su trajni. Rezultata nema preko noći, već polako i za cijeli život. Svi ste dobrodošli.

“Obrazovanje uma bezu obrazovanja srca i nije obrazovanje!” – Aristotel

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije