AktivizamHrabra Lola

SOS dječija sela – briga o 278 djece bez roditeljskog staranja

Porodica, topao dom pun ljubavi i bezbjednost – tri su stvari bez kojih se ne može zamisliti svakodnevni život. Na žalost, u današnje vrijeme je sve više djece o kojima nema ko da brine. U Bosni i Hercegovini postoji predivna…

Vesna Drakulic

Porodica, topao dom pun ljubavi i bezbjednost – tri su stvari bez kojih se ne može zamisliti svakodnevni život. Na žalost, u današnje vrijeme je sve više djece o kojima nema ko da brine. U Bosni i Hercegovini postoji predivna organizacija SOS Dječija sela BiH koja nezbrinutim mališanima pruža roditeljsku ljubav, dom i sve što je potrebno kako bi oni bezbrižno odrastali. Trenutno, SOS Dječija sela postoje u Sarajevu, Gračanici, Mostaru, Goraždu, Srebrenici, Maglaju i Tuzli, a plan ove organizacije je da kroz alternativne oblike brige podrže što veći broj djece bez roditeljskog staranja.

Dženita Subašić – Radonić, direktorica odjela za donacije i komunikaciju u SOS Dječijem selu u Sarajevu za magazin „Lola“ objasnila je kako izgleda i funkcioniše život SOS porodice i djece zbrinute u istoj, na koji način građani BiH mogu da se uključe i pomognu mališanima koji su uskraćeni za roditeljsku ljubav i ističe da prema Konvenciji o pravima djeteta sva djeca imaju pravo da žive sa svojim roditeljima. Na nama ljudima, cjelokupnom društvu i državi je da im to pravo i osiguramo.

Dženita Subašić – Radonić, direktorica odjela za donacije i komunikaciju u SOS Dječijem selu u Sarajevu

SOS Dječija sela BiH  su mjesta gdje djeca bez roditeljskog staranja i bilo koga da se brine o njima mogu naći dom. Kako napuštena djeca dolaze do Vas? Koji su to prvi koraci koji se preduzimaju da bi mališani bez roditeljskog staranja došli do Vas?

U trenutku kada dijete ostane bez roditelja ili roditeljskog staranja, brigu o njemu preuzima organ starateljstva. U Bosni i Hercegovini to su Centri za socijalni rad. Socijalni radnici procjenjuju individualne slučajeve i donose odluku o tome koji je oblik brige u najboljem interesu svakog pojedinačnog djeteta.

Različiti su razlozi zbog kojih djeca ostaju bez roditeljskog staranja, a uloga SOS Dječijih sela je da djeci pruži utočište i obiteljsku brigu – šansu za sretno odrastanje. Servisi organizacije SOS Dječija sela BiH na raspolaganju su svim Centrima za socijalni rad u Bosni i Hercegovini, pa tako i djeca koja trenutno žive u SOS Dječijim selima dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine.

Za one koji ne znaju, da pojasnimo; SOS Dječija sela BiH predstavlja 15 porodičnih kuća u Sarajevu i 12 u Gračanici. S kim tu djeca žive?        

U dva SOS Dječija sela, u 27 porodica sa SOS roditeljem živi 278 djece koja su ostala bez roditelja ili roditeljskog staranja. SOS roditelj je ‘centar’ jedne obitelji – roditelj živi sa djecom i o njima svakodnevno brine na isti način kao i biološki roditelj. U većini SOS Dječijih sela u svjetu pa tako i kod nas, roditelji su uglavnom žene, stoga je udomaćen naziv SOS mama.

SOS roditelj je plemenit poziv koji emotivno ispunjava osobu, međutim da bi neko postao SOS roditelj potrebni su posvećenost, ljubav i vrijeme. Žene ili bračni partneri koji se odluče za ovaj poziv, prije nego postanu SOS roditelji, pohađaju cikluse od Organizacije posebno kreirane profesionalne edukacije u trajanju od dvije godine.

Šta se sve pruža djeci u SOS Dječijim selima?

Na prvom mjestu porodica. Unutar porodice svako je dijete zaštićeno i uživa u osjećaju pripadnosti. Tu se djeca uče vrijednostima, dijele odgovornosti i stvaraju odnose koji traju cijeli život, što im daje čvrstu podlogu na kojoj mogu nastaviti izgrađivati svoje živote.

Uz pomoć ljubavi i prihvatanja liječe se emocionalne rane i izgrađuje samopouzdanje. Djeca se uče povjerenju i vjeri u sebe i druge. Uz tako stečenu samosvijest svako dijete može prepoznati i ostvariti svoj potencijal. Sluša se i ozbiljno shvata glas svakog djeteta. Djeca učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njihov život. Usmjerava ih se da sami vode svoj razvoj. Dijete odrasta uz poštovanje i dostojanstvo, kao voljeni član svoje obitelji i društva.

U SOS Dječijim selima djeca su zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije. Tokom prirodnih katastrofa i ratova štiti se njihova sigurnost. Djeca imaju sklonište, hranu, zdravstvenu zaštitu i školovanje. To su osnovni uslovi za njihov zdrav razvoj.

SOS Dječija sela brinu se za djecu bez roditelja i roditeljskog staranja neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, pružaju im ljubav i sigurnost u porodičnom okruženju, trajan dom i obrazovanje za sretno i mirno djetinjstvo.

Kako izgleda i funkcioniše jedna SOS porodica?

S ponosom kažemo da se SOS porodica ni po čemu bitno ne razlikuje od bilo koje biološke porodice. Osim što je u SOS porodici, koja broji do sedam članova uvijek mnogo cike, dječije galame, smijeha, zadirkivanja, ali i pokoja suza.
SOS mama je osoba koja dijeli iste brige, radosti i zadovoljstva kao i bilo koji drugi roditelj – ali je sve mnogo intenzivnije jer se radi o šestoro djece. Mnogo je to briga, radosti, zadovoljstava ali i tuga. Svima su nam poznate prednosti razvoja djeteta u grupi vršnjaka, a posebno djece mješovitih uzrasta. U takvom okruženju dijete se razvija brže jer uči različite vještine od starije djece, ali je također po uzoru na stariju djecu u mogućnosti pružiti istu podršku mlađima.

Djeca, kao i u biološkim porodicama, učestvuju u obavljanju kućanskih poslova primjerenim njihovom uzrastu uz podršku SOS mame. Sa SOS mamom odlaze u nabavku, pomažu jedni drugima u pisanju zadaća ako umiju – učestvuju u zajedničkim aktivnostima, zajedno putuju, razgovaraju o problemima, izazovima; drugim riječima – zbližavaju se.

Djecu se potiče da otkrivaju svoje sposobnosti i da se njima služe. Dijete koje kreće od takve polazne tačke bit će u boljem položaju da poslije u životu u potpunosti razvije i iskoristi svoj potencijal. Cilj nam je da zajedno sa djecom, adolescentima, porodicama i zajednicom izgradimo okruženje u kojem djeca mogu proživjeti djetinjstvo ispunjeno ljubavlju, poštovanjem zaštitom i ohrabrenjem porodice i zajednice.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije