Preduzetništvo

Nikola Kužet: Učiti, učiti i samo učiti!

Za zaštitu od kopiranja prvo treba provjeriti i iskoristiti sve pravne mogućnosti. Kopiranje u vidu oponašanje koncepta ili projekta može biti vrlo opasno za biznis. Kod pretjeranog kopiranja tržište može doći u fazu tolike fragmentacije i usitnjavanja da na kraju…

Autor Nikola Kužet

Za zaštitu od kopiranja prvo treba provjeriti i iskoristiti sve pravne mogućnosti. Kopiranje u vidu oponašanje koncepta ili projekta može biti vrlo opasno za biznis. Kod pretjeranog kopiranja tržište može doći u fazu tolike fragmentacije i usitnjavanja da na kraju niko ne zarađuje. Jednostavan primjer je dio grada koji ima potrebu za jednom apotekom, a ima ih pet. Umjesto da jedna ostvaruje dobar promet i profit, svih pet radi sa gubitkom. Dobre ideje ne traju dugo i zato ih stalno treba iznova osmišljavati i obnavljati. Najveći brendovi su najpodložniji kopiranju, ali i najviše ulažu u marketing. Jesu li najveći zato što najviše ulažu ili najviše ulažu zato što su najveći je isto pitanje kao i da li starija kokoš ili jaje? Ulaganje u brend i njegova snaga i prepoznatljivost su nerazdvojni. Mlade kompanije ne mogu da se takmiče sa marketing budžetima velikih, ali zato mogu da razvijaju inovativnije i originalnije proizvode i usluge, fokusiraju se na manje grupe potrošača, razvijaju prisnije odnose sa kupcima i primjenjuju gerila marketing metode što velike kompanije obično ne rade. Najbolji vidovi zaštite od kopiranje su kvalitetan marketing, baza vjernih potrošača, stalno inoviranje i razvoj novih proizvoda, mada ni poneka tužba neće škoditi ukoliko postoji pravni osnov.

Zapravo, jedina zaštita od opasnosti koja vam može dati prednost da brže djelujete i smanjite štetu je učenje. Stalno i neprestano učenje, usavršavanje i napredovanje. Ono će vas pripremiti za promjene, opasnosti, rizike, ali i dati razvojnu viziju za budućnost kompanije. Učenje se ne odnosi samo na formalno obrazovanje. To je svaki proces u kojem se usvaja novo znanje ili percepcija. Za preduzetnika lidera je vrlo bitno da svaku dostupnu priliku iskoristi za proširenje znanja. Iako formalno obrazovanje može igrati ključnu ulogu u životima mnogih, neformalno obrazovanje je podjednako važno, a često i važnije. Ono se stiče na razne načine.

Neke od mogućnosti su seminari, kursevi, savjetovanja, radionice, meetup događaji, konferencije, sajmovi, stručna putovanja, praćenje stručnih časopisa i online magazina, koučing sesije. Zatim, praćenje privredne grane i industrije, proučavanje trendova, izučavanje biografija uspješnih lidera i kompanija, praćenje konkurencije, analize drugih biznis projekata. Mogućnosti su neograničene. Pametan preduzetnik će uvijek tražiti način da nešto nauči i u svemu će vidjeti priliku za proširivanje znanja. Meni su najdraža putovanja. Svako svoje putovanje smatram prilikom za učenje i istraživanje, sticanje novih iskustava i podsticanje kreativnosti.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije