FeminizamHrabra Lola

Feminizam kao prijetnja od prije sto godina

Danas vam donosimo kolekciju razglednica i postera koji su nastali u periodu od 1900. do 1914. godine, sa ciljem da upozore muškarce na opasnosti ženskih pokreta. Osim toga, tu su i primjeri ženske borbe za ravnopravnost, ali je većina uvredljiva za žene…

Sara Velaga

Danas vam donosimo kolekciju razglednica i postera koji su nastali u periodu od 1900. do 1914. godine, sa ciljem da upozore muškarce na opasnosti ženskih pokreta.

Osim toga, tu su i primjeri ženske borbe za ravnopravnost, ali je većina uvredljiva za žene koje su tada bile pripadnice sufražetkinja. Njihova borba je bila predstavljena kao nasilan i nepotreban pokret, dok su se neumjesnim šalama bavili njihovim angažmanima.

Nažalost, ni danas nije mnogo drugačije kada je riječ o ženskim pravima.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije