Praktična LolaŽivot

Imate invaliditet? Ništa od vozačkog bez prilagođenog vozila!

Kada ste osoba sa invaliditetom, automobil postaje mnogo više od prevoznog sredstva. On omogućava mobilnost, skraćuje vrijeme kretanja i pruža samostalnost, kao gotovo nijedno pomagalo shvaćeno u najširem obimu. Ali kako osobe sa invaliditetom mogu polagati vozački ispit? Za potrebe nastanka…

Ana Kotur

Kada ste osoba sa invaliditetom, automobil postaje mnogo više od prevoznog sredstva. On omogućava mobilnost, skraćuje vrijeme kretanja i pruža samostalnost, kao gotovo nijedno pomagalo shvaćeno u najširem obimu. Ali kako osobe sa invaliditetom mogu polagati vozački ispit?

Za potrebe nastanka ovog teksta, kontaktirali smo po dvije auto-škole u Sarajevu i Banjaluci, te jednu u Distriktu Brčko. Zbog dostupnosti svih ostalih usluga, osobe sa invaliditetom i mimo vozačkog ispita najčešće za život biraju veće sredine, pa je u ovom slučaju, izbor bio više nego jasan.

U auto-školi „Volan“ u Banjaluci, nakon uvodnog predstavljanja, dobili smo kratku informaciju.

„Osobe sa određenim stepenom invaliditeta mogu polagati vozački ispit na vozilu koje je lično njima prilagođeno“, kazali su nam.

Na pitanje da li to znači da moramo imati sopstveno prilagođeno vozilo, odgovor je bio vrlo kratak – da.

U auto-školi TIM, takođe iz Banjaluke, bili su daleko susretljiviji i pristupačniji.

„Imali smo već ovakvih upita, i moram reći da nije pravedno da osobe sa invaliditetom ne mogu polagati ispit kao i svi drugi. U principu, nije dozvoljeno da polažete na vozilu sa automatskim mjenjačem, nego to mora biti prilagođeno vozilo, kakvo mislim da nema nijedna auto-škola u Banjaluci“, kazali su nam.

Aleksandar Bošnjak, koji ima oštećenje sluha, nosi vrlo specifično iskustvo sa polaganja. Na ispitu iz prve pomoći, crtao je jer ga drugačije nisu mogli razumjeti.

„Testove sam položio bez greške, jer se pismenim putem polažu. Na prvoj pomoći, imali smo tri pitanja i objašnjavali jedan zadatak. Pošto mene nisu razumjeli, ja sam svoj zadatak (imobiliziranje glave) nacrtao – kako se mota peškir i kako se imobilizira glava. Tako sam prošao“, kaže on.

Sa časovima vožnje je bila druga priča – sa instruktorom je razvio poseban vid komunikacije gdje mu je instruktor rukama pokazivao šta od njega očekuje. Pratio ga je i na polaganju.

„Sva komisija je sjela pozadi, a instruktor kraj mene, i on mi je objašnjavao ono što komisija traži od mene“, prisjeća se.

Ima položen vozački ispit i za motor, što ga, prema informacijama koje ima, čini prvom osobom koja ne čuje i vozi u Republici Srpskoj.

Pravedno ili ne, regulativa je vrlo jasna. Pravilnik o načinima i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila u članu 32. predviđa da osobe sa invaliditetom mogu polagati ispit iz upravljanja motornim vozilom koje je specijalno prilagođeno njihovim individualnim tjelesnim nedostacima, pod uslovom da za vrijeme polaganja koriste potrebna pomagala (naočare, proteze i dr.), odnosno da ispit polažu na motornom vozilu sa automatskim mjenjačem,vlastitim ili iznajmljenim vozilom.

Dakle, postoji mogućnost polaganja i na vozilu koje ima automatski mjenjač, ali ne i vozilo, u većini slučajeva. Kao i u mnoštvu drugih situacija, na osobama sa invaliditetom je da se prilagode postojećim obrascima, bez obzira na njihove specifičnosti.

Zavod za obrazovanje odraslih u Banjaluci pojedinačno je upoznat sa svakim slučajem u kojem osoba sa invaliditetom polaže ispit. Zbog specifičnosti situacije, sarađuju sa auto-školama koje, najčešće, nemaju prilagođena vozila.

„U toku jedne godine, u prosjeku, za polaganje vozačkog ispita se prijavi jedno ili dva lica sa invaliditetom. U toku ovog mjeseca jedno lice sa invaliditetom je na vlastitom vozilu završilo obuku i položilo vozački ispit“, kažu u Zavodu.

U Sarajevu – za nijansu bolja situacija. U prvoj auto-školi koju smo kontaktirali, Life line, odmah smo dobili informaciju da oni ne vrše obuku osoba sa invaliditetom za polaganje vozačkog ispita, ali da auto-škola Selma vrši. Potonju nismo dobili, ali smo preko osoba sa invaliditetom došli do auto-škole Coach, koja ima i prilagođeno vozilo za polaganje ispita.

„Imamo vozilo sa automatskim mjenjačem, ali i ručnu komandu za polaganje ispita. U samoj proceduri polaganja, nema razlike u odnosu na ostale kandidate, ali u ljekarskom uvjerenju piše vrsta oštećenja koju imate. Skoro smo imali jednog kandidata sa povredom kičme, i on je polagao sa ručnom komandom“, naglasili su u Coach-u.

Brčko distrikt kao da prati rješenje iz Banjaluke.

„Neke auto-škole su imale kandidate koji imaju invaliditet, i sve zavisi od visine oštećenja. Ako je neko lakše oštećenje, možda i možete polagati na vozilu koje se inače koristi. Postoji mogućnost da polažete na vozilu sa automatskim mjenjačem, ali vam onda i u uvjerenju piše da možete upravljati vozilom sa automatskim mjenjačem. I moramo paziti da vam ne bude prenaporno, jer časovi traju sat i po dnevno“, rekoše nam u auto-školi Autosaobraćaj iz Brčkog.

Čini se da i u ovoj oblasti života koncept invaliditeta kao društvenog fenomena i dalje nije prihvaćen. Samo oštećenje organizma ne igra nikakvu ulogu u automobilu koje je univerzalnog dizajna u prilagođavanju osobama sa invaliditetom. U svim ostalim, trenutno jedinim mogućim, situacijama – invaliditet je prepreka za slobodu kretanja koja počinje položenim vozačkim ispitom.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije