AktivizamHrabra Lola

Šest najzanimljivijih eko umjetnika

Umjetnost je jako dobar način da se javnosti prenese određena poruka i utiče na promjenu svijesti o nekom konkretnom  pitanju. Jedno od njih svakako je i ekologija, koja je česta tema u radovima različitih umjetnika širom svijeta. Tragajući za kreativcima…

Ivana Simikić

Umjetnost je jako dobar način da se javnosti prenese određena poruka i utiče na promjenu svijesti o nekom konkretnom  pitanju. Jedno od njih svakako je i ekologija, koja je česta tema u radovima različitih umjetnika širom svijeta.

Tragajući za kreativcima koji u svom radu koriste isključivo ekološke materijale i pokušavaju da putem svojih djela pokrenu javnu diskusiju o problemu koji smo sami sebi stvorili, naišli smo na šest imena.

Marina DeBris

Doslovno govoreći, Marinin rad je smeće. Ona svojim instalacijama pokušava podići svijest o zagađenosti okeana i plaža, a pri tome koristi otpad koji pronalazi u vodi ili pijesku. Organizovala je eko izložbe i aktivna je u podizanju svijesti o zagađanju životne sredine, te promovisanju čiste energije.

Alan Sonfist

Ovaj umjetnik iz Njujorka u svojim djelima obuhvata slikanje, crtež, fotografiju, skulpturu i multimediju. On stvara zelene kolaže u kojima kombinuje prirodu i umjetnost, koristeći materijale koji se mogu reciklirati.

Aurora Robson

Kanadska umjetnica kreira nevjerovatne sklupture od otpada. Dvije decenije je živjela u Njujorku, te postala svjesna količine otpada koji se stvara u metropolama. Ona prikuplja stvari koje bacamo svakog dana, a zatim ih pretvara prava umjetnička djela. Na taj način im daje novi život i pretvara ih u nove, razdragane objekte.

Nele Azevedo

Poznata po svojoj instalaciji „Čovjek koji se topi“, Nele obrađuje temu globalnog zagrijavanja koje pogađa cijeli svijet. Ona pravi hiljade malih ljudi od leda, a zatim ih smiješta na gradske spomenike i poziva građane da gledaju kako se oni tope.

Sayaka Ganz

Ova umjetnica vjeruje da objekti imaju sopstveni duh. Ona prikuplja otpad iz kuhinje, sunčanice, igračke i slične stvari, a zatim ih pretvara u instalacije. Često imaju oblike različitih životinja, a razvrstava ih po boji.

Uri Eliaz

Izraelski umjetnik Uri u svom studiju čuva brojne instalacije i skulpture koje je stvorio od opada iiz okeana. Pored toga što se zanima za ekologiju i koristi reciklirane materijale u svom radu, on takođe slika na kesama, starim vratima i velikim poklopcima kanistera.

Tekst nastao u saradnji sa kompanijom EuroBeta.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije