U čast Boni i Klajda, u čast lakoće filmskog parovanja, magazin Bosonoga je izabrao ovih 25 filmskih parova.

Džindžer Rodžers (Ginger Rogers) i Fred Aster (Fred Astaire) – “Doba svinga” (“Swing Time”), 1936.

Ovo je tjelesna ljubav. Ne svedena na tijelo, ne vulgarizovana, već vazdignuta onim što su tijela ovo dvoje ljudi mogla izraziti plesom. Pomislite da je svako osjećanje romantičnog spektra uspjelo dobiti svoju riječ, pokazati se – sve od prvih udvaranja do bola rastanka.

U “Doba svinga”, oboje se kreću kao da su sa druge planete. I jesu. Odakle će drugo biti Ne kaže se džabe “kao Fred i Džindžer”.