PorodicaPraktična Lola

Znate li šta djeci radi ADHD?

Smatra se da ADHD ili poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, pogađa skoro pet miliona djece i adolscenata (od 3 do 18 godina) u Americi. To je neurološki poremećaj u mozgu, koji uzrokuje da djeca i tinejdžeri imaju poteškoće sa pažnjom, koncentracijom,…

Redakcija

Smatra se da ADHD ili poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, pogađa skoro pet miliona djece i adolscenata (od 3 do 18 godina) u Americi. To je neurološki poremećaj u mozgu, koji uzrokuje da djeca i tinejdžeri imaju poteškoće sa pažnjom, koncentracijom, samokontrolom i samopouzdanjem. Identifikovani su brojni uzroci ovog poremećaja, ali su se brojnim istraživanjima sveli na tek nekoliko.

ADHD ima puno simptoma. Neki simptomi u početku mogu izgledati kao normalno i uobičajeno ponašanje djeteta, ali ADHD ih učini mnogo težim i učestalijim. Djeca imaju ADHD, ako pokazuju bar šest simptoma. Mogu se javiti u petoj ili šestoj godini njihovog života.

Djeca sa ovim poremećajem

– Lako budu ometeni i često zaboravljaju stvari,
– Prebacuju se brzo s jedne aktivnosti na drugu,
– Imaju poteškoća sa praćenjem smjera,
– Previše sanjare,
– Ne mogu završiti zadatke, poput zadaće ili nekih drugih poslova,
– Gube često igračke, knjige i školski pribor,
– Vrpolje se puno i ne mogu sjediti mirno,
– Non-stop pričaju i prekidaju druge u razgovoru,
– Veoma puno trče,
– Dodiruju i igraju se sa svim što vide,
– Veoma su nestrpljivi,
– Često brbljaju neprimjerene komentare,
– Imaju poteškoća sa kontrolisanjem emocija.

Nije rijetkost da pedijatar uspostavi dijagnozu kod djeteta, iako se preporučuje posjeta specijalisti koji ima više iskustva sa ovim poremećajem. Međutim, važno je znati da ne postoji jedan test koji vam može reći da li vaše dijete ima ADHD ili ne. Djeca sa ovim poremećajem uz određeni tretman mogu biti bolje, ali se treba znati da ne postoji lijek.

Tretmani

Postoje tri vrste tretmana. Medicinski ljekovi mogu pomoći, a najuobičajeniji među njima se zove stimulans. Pomaže djeci da se bolje fokusiraju, uče i budu mirnija. Ali, kao i bilo koji lijek sa sobom nosi nus pojave, a u ovom slučaju su to problemi sa spavanjem i mučnine. Druga vrsta tretmane su terapije, tj. psihosocijalne intervencije. Bihevioralna terapija može pomoći djeci da bolje kontrolišu svoje ponašanje, kako bi im bilo lakše kod kuće i u školi. Najbolja solucija je kombinacija ljekova i terapije i do sada se pokazalo kao najbolje rješenje.

Predskolska.ba

Foto: Pixabay

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije