AktivizamHrabra Lola

Kako možemo pomoći ženama koje su preživjele nasilje?

Fondacija “Udružene žene” iz Banjaluke 2016. godine je pokrenula akciju  prikupljanja novca za Fond za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje. U okviru te akcije realizovane su dvije velike aktivnosti-donatorsko veče i akcija aktiviranja kratkog M:tel broja 1432. Pozivom…

Vesna Drakulic

Fondacija “Udružene žene” iz Banjaluke 2016. godine je pokrenula akciju  prikupljanja novca za Fond za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje. U okviru te akcije realizovane su dvije velike aktivnosti-donatorsko veče i akcija aktiviranja kratkog M:tel broja 1432. Pozivom na taj broj građani su mogli da doniraju jednu konvertibilnu marku. Na donatorsko veče bili su pozvani predstavnici i predstavnice iz javno političkog života, institucija i nevladinih organizacija, kao i predstavnici iz privrednog i privatnog sektora. Kroz medijske aktivnosti, bilbord kampanju, emisije i kratke video spotove Fondacija „Udružene žene“ pozivala je javnost na uključenje u akciju skupljanja pomoći.

Zahvaljujući svim ovim aktivnostima prikupljeno je 12.000 KM za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje. Amela Bašić-Tomić, koordinatorica Sigurne kuće pri Fondaciji „Udružene žene“ naglasila je da su se i ranije provodili projekti ekonomskog osnaživanja žena, u okviru kojih su korisnice imale mogućnost da nakon edukacije iz oblasti marketinga i pisanja biznis plana dobiju sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. Cilj osnivanja ovog Fonda je da se ženama koje su boravile u Sigurnoj kući omogući zapošljavanje i prekvalifikovanje kako bi mogle nastaviti život bez nasilja.

„Sredstva iz Fonda smo koristili za žene koje su u toku boravka u Sigurnoj kući u 2017. godini pronašle posao, nakon čega su imale obezbjeđene troškove plaćanja sanitarnog i ljekarskog pregleda, kao i troškove prevoza, odnosno mjesečnih karti. Od samog početka smo krenuli sa idejom da Fond napravimo održivim jer ćemo aktivnosti za njegovu promociju nastaviti i u narednom periodu. Smatramo da Fond ne treba koristiti na dosadašnji način-da mali broj žena dobije sredstva i započne vlastiti biznis, jer je trend prijava nasilja u porodici u stalnom porastu, a jedan od glavnih razloga za ostanak u nasilnoj zajednici jeste upravo ekonomska ovisnost“, objašnjava Amela.

Amela Bašić-Tomić

Prema podacima kojima raspolaže Fondacija “Udružene žene”, tokom posljednjih pet godina, tri-četiri žene svakog dana prijave nasilje putem SOS telefona. Sredstva iz ovog Fonda će se, kako kaže Amela, upotrebljavati isključivo prema individualnim potrebama žena koje su koristile posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući. Žene koje žele stručnu pomoć i podršku mogu da se jave na na SOS telefon 1264, pravno savjetovalište 051/463-143, kao i putem Facebook profila Fondacija “Udružene žene”. Svi ljudi koji žele da pomognu ženama i djeci koji su preživjeli nasilje u porodici uskoro će dobiti priliku za to. Naime, Fondacija “Udružene žene” će 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prikazati predstavu tokom koje će svi prisutni imati mogućnost da doniraju sredstva za Fond.

“Fond će uticati na poboljšanje uslova života žena i djece koji započinju novi život, kao i na samo povećanje nivoa samopoštovanja i samopouzdanja. Žene će se osjećati sigurnije jer će svojim radom direktno uticati na nezavisnost i moć da samostalno donose odluke po pitanju posla. Ekonomskim osamostaljenjem žena može obezbijediti djeci i sebi osnovne uslove za život, uključujući tu i stambenu jedinicu. Samim tim doprinosi kvalitetnijem životu u kojem neće morati ostati u nasilnoj zajednici zato što nema mogućnosti za osamostaljenjem“, naglasila je Amela.

Jedan od problema koji muči sve žene koje su preživjele nasilje jeste i taj šta nakon odlaska iz Sigurne kuće? Amela ističe da je završna faza boravka u Sigurnoj kući pronalazak odgovarajuće izlazne strategije koja pored pronalaska zaposlenja podrazumijeva i pronalaženje stambenog prostora. Prema njenim riječima žene najčešće iznajmljuju stambene objekte u zavisnosti od svojih raspoloživih sredstava koji diktiraju i visinu režijskih troškova. To su u većini slučajeva iznajmljeni namješteni ili nenamješteni stanovi, obzirom da žene svoj stambeni prostor u kojem su živjele sa nasilnikom napuštaju samo sa osnovnim ličnim stvarima. Amela podsjeća na to da pravo na pokretanje procedure imovine stečene u braku ne može da se pokrene do trenutka završetka procesa prekida bračne zajednice koji traje i nakon prestanka posebne mjere podrške u Sigurnoj kući. Zbog toga žene ne mogu koristiti ništa od postojećih stvari do okončanja postupka podjele. Nenamješteni stanovi su mnogo jeftiniji i zato se žene koje imaju osnovne stvari uglavnom odlučuju za takav životni aranžman. Fondaciji “Udružene žene” se vrlo često obraćaju građani i građanke koji pored garederobe doniraju i polovni namještaj i aparate, a sve to se odmah stavlja na raspolaganje ženama i djeci kojima je to potrebno.

“Smatramo da je neophodno  kreirati mjere posebne podrške i pomoći prema ženama žrtvama nasilja kao što su socijalno stanovanje, pružanje materijalne i pomoći u zapošljavanju, obezbjeđenje brige o djeci, alimentacije i slično”, objašnjava Amela.

Da bi se popravila životna situacija žena koje su preživjele nasilje Fondacija “Udružene žene” je povodom 8.marta ove godine pokrenula kampanju “Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja”. Mjesec dana prije 8. marta iz Fondacije su na adrese poslodavaca iz javnog, privatnog i privrednog sektora poslali pozivno pismo sa upitnikom da u toku 2017. godine zaposle najmanje jednu ženu koja izlazi iz Sigurne kuće. Poražavajuća je činjenica da su im odgovorili jedino iz kompanije “Žitopeka” u kojoj su od marta ove godine zaposlene četiri žene koje su trenutno boravile u Sigurnoj kući.

Cijelo društvo treba da radi na tome da se prekine začarani krug nasilja i pomogne ženama koje su skupile hrabrosti i zajedno sa svojom djecom pobjegle od nasilnika u porodici. Njima, kao i svim ljudima, treba posao i krov nad glavom, a prije svega sigurnost. Ovaj Fond je samo jedan korak u dobrom smjeru, ali tim putem treba da idu svi kako bi se stalo na kraj nasilju nad ženama.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije