DogađajiRadoznala Lola

Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu

Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu je edukacija pokrenuta iz razumijevanja da je roditeljstvo najzahtjevniji „posao“ koji čovjek u svom životu radi, da su roditelji u savremenom dobu stavljeni pred veliki izazov i da podrška u…

Redakcija

Školica za roditelje ili kako vaspitati dijete u savremenom dobu je edukacija pokrenuta iz razumijevanja da je roditeljstvo najzahtjevniji „posao“ koji čovjek u svom životu radi, da su roditelji u savremenom dobu stavljeni pred veliki izazov i da podrška u vidu znanja o praktičnim načinima rješavanja različitih situacija može biti veoma korisna za roditelje.

Školica za roditelje ima za cilj da se osnaže roditelji za nenasilne i neprepopustljive metode vaspitanja i disciplinovanja djece kojim bi gradili odnos povjerenja i saradnje sa svojom djecom pripremajući ih za samostalni život u društvu u kojem žive.

Edukacija je osmišljena tako da predstavlja balans između teorije, vježbe i obrađivanja pojedinačnih situacija. Razmjena iskustva između učesnika/roditelja je veoma vrijedan segment edukacije.

Edukacija traje 18 sati, a podjeljena je u 9 različitih tematskih cjelina. Predviđeno je da svaka radinica traje dva sata, a održavaju se ponedjeljkom i petkom u ulici Miše Stupara u Banjaluci. Edukaciju vode Snežana Jondža i Bojana Delibašić Bjelić.

Više informacija potražite na ovom linku ili broju telefona 065 698 235.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije