Kako sam zaboravila veš u higijenskom zavodu

U svakoj zdravstvenoj ustanovi na vratima piše TRUDNICE IMAJU PREDNOST. Međutim, kao i uvijek kod nas u praksi  stvari budu drukčije. Takav slučaj bio je i sa mnom.