Za one koje su zaboravile da vole sebe!

Počni da voliš.

Počni da se voliš.