Radoznala Lola

Top 5 loših antičkih supruga

Žene čiji su bračni prestupi užasavali antičke hroničare izvor su niza načina na koje možete unesrećiti supruga. Upozorenje: većina je smrtonosna.

Redakcija

Izvor: Milica Naumoska/Micheil Henderson/Nuša Babaić - kulturkokoska.rs

Institucija braka, naročito ako se shvata kao ozbiljna svetinja, ume za žene biti nesnosno dosadna: zahteva tišinu, obezličenost i ropsku poslušnost. Ipak, pojedine su supruge još u starodavna vremena bile dovoljno hrabre, vešte i umešne da se njihove priče doveka prepričavaju – mahom, naravno, u negativnom kontekstu, ali neretko i uz zasluženo divljenje.

Kokoška predstavlja tri odlične mitološke Grkinje koje su nadahnule Eshila i Euripida, a kao šlag na torti dodaje dve simpatične Rimljanke koje su bračno unesrećile imperatora Klaudija.

Klitemnestra – Vešta sa sekirom

„Vi plašite me kao ženu glupavu
A ja vam kažem srca neustrašiva –
ta sve vi znate: hval’te il’ korite,
svejedno mi je, Agamemnon leži tu,
moj muž; on pogibe od ove desnice,
od vešte osvetnice ove! Tako je!”

TAKO JE! Klitemnestra, kći Ledina s Tindarejem, delila je sa svojom polusestrom Helenom zbilja nezgodan udes; udali su ih za braću Atrejiće, čeljad ne samo neprijatnu već i prokletu. Dok je Helena kraljevala s Menelajem u Sparti, Klitemnestra se Agamemnonu u Argu narađala Ifigenije, Oresta i Elektre, i bila, po svemu sudeći, karakterno i bihevijoralno sasvim prihvatljiva kraljica. No kada se božanska Helena upustila u brakolomstvo, aferu sa trojanskim kraljevićem i nenajavljene morske plovidbe, sudbina svih Ahejaca bila je zauvek izmenjena, a Klitemnestrina vesela familija platila je prvi danak.

Klitemnestra, slika Džona Kolijea (John Collier), 1882. / Foto: wikipedia.org

„Zeman doš’o, valja vojevati!” konstatovao je suprug Agamemnon, i u ponešto kontraverznom potezu rešio da pred vaskolikim svetom žrtvuje svoju kćer Ifigeniju nadležnim bogovima. Žrtva je bila izvanredan uspeh – povoljni vetrovi zanjihali su silna jedra ahejskih lađi, te se Agamemnon zadovoljno odnjihao u pravcu Ilija. Klitemnestra se nije toliko radovala dobrom vetru; opsedale su je ženske, neratničke pomisli, poput toga da gad koji joj je ubio kćer mora debelo i krvavo platiti.

Deset godina je solidan vremenski period, pogodan za ekstremno tkanje i kovanje osvete, zavisno od temperamenta. Klitemnestra ga je iskoristila da se skući sa Egistom, Tijestovim sinom, odgaji Oresta i Elektru u kakvom-takvom miru, i uvežba rukovanje sekirom. Kada je dični ratnik Agamemnon konačno doživeo pad Troje i uputio se domu kroz kuršlus i morske obesti – verna ženica ga je spremno čekala.

Doznavši za pad Troje komplikovanim i efikasnim sistemom buktinja koje je strateški rasporedila morima od Arga do Troje, Klitemnestra energično stupa u prvoklasnu glumačku akciju: odlijeva žrtve po svim propisima, razgovara se inteligentno i dostojanstveno sa zajedljivim horovođama, i sprema veliku količinu purpurnih tepiha za dolazak svog kraljevskog supruga. Suprug se dotruckava na kolima i Klitemnestra ga već na vratima majstorski obrađuje: „Stupi, mužu, u dvore! Tako si božanstven da čak ni ne vredi da po zemlji hodiš, na ti ovi mnogi tepisi; kroči po njima sve do kupaonice.” Prosto, ljubav i obožavanje.

Agamemnon ulazi u kupaonicu. Agamemnon se kupa. Klitemnestra ga hvata u lovačku mrežu impresivnog opsega i sa profesionalnom lakoćom ga namrtvo saseca odabranom dvoseklom sekirom. Osvetivši tako kćerku, kraljica Arga obznanjuje svoj čin horu i narodu, Furijama i bogovima svih vrsta, te sahranjuje Agamemnonov nemili leš. U sledećoj epizodi Eshilove zbirke veselih porodičnih priča, Klitemnestri će glave doći osvetnički nastrojeno dijete Orest; ali ništa ne mari te kasnije začkoljice – ona je svoje obavila i zaslužila počasno mesto među lošim suprugama antike: onima što varaju, glume, kolju, i imaju najbolje replike.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije