Hrabra Lola

U ovom selu za svaku rođenu djevojčicu posade 111 stabala!

Kada je u pitanju rođenje djeteta svaki narod ovog svijeta ima svoje običaje, a jedna od najljepših tradicija se njeguje u indijskom seocetu Pilpantri.

Prevela: Vesna Drakulic

Izvor: globalcitizen.org

Foto: piplantri.com

Iako je Indija zemlja u kojoj se više slavi kada se rodi sin, u Pilpantriju je uvedena tradicija koja ne samo da slavi rođenje kćerke, već služi i zajednici i planeti. Naime, svaki put kada na svijet dođe djevojčica u ovom selu se posadi 111 stabala! Da, dobro ste pročitali – 111 stabala!

Foto: piplantri.com

Ovaj ekološki osviješteni običaj je pokrenuo nekadašnji vođa sela nakon što je njegova kćerkica preminula. Otada je posađeno više od četvrtine miliona stabala i zahvaljujući tome budućnost je sa svakom novom generacijom zelenija nego ikad.

Foto: piplantri.com

Kao dio tradicije u u selu je takođe osnovan i Fond. Zahvaljujući doprinosima roditelja djevojčic, ali i ostalih stanovnika sela, u Fondu se nalazi 31.000 rupija (500 dolara). Taj iznos se za djevojčicu čuva 20 godina, a služi tome da ona nikada ne bude finansijski teret svojoj porodici.

Osim toga, ovaj depozit otklanja i dio stresa sa kojim se kroz istoriju suočavaju porodice kako bi pripremile miraz svojim kćerkama kada dođe vrijeme da se udaju.

Foto: piplantri.com

Kao dio prihvatanja Fonda, roditelji potpisuju zakonsku pismenu izjavu u kojoj se navodi da će se njihova kćerka udati tek kada bude imala dovoljno godina i nakon odgovarajućeg obrazovanja.

Osim toga, mora se voditi i računa o drveću koje je zasađeno u čast njihovog rođenja.

Foto: piplantri.com

Ove odredbe pomažu u zaštiti prava djevojčica i promovišu održivost tako što osiguravaju da plodovi s posađenih stabala mogu podržavati rastuću populaciju zajednice.

U cilju brige za drveće stanovnici sela oko njih sade alou kako bi ih zaštitili od termita. Dodatna korist je ta da se ovo drveće može upotrijebiti za izradu različitih proizvoda, a mnogim mještanima sela Pilpantri je upravo to izvor prihoda.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije