Radoznala Lola

U čak 104 zemlje svijeta ženama je zabranjeno da rade određene poslove!

U većini zemalja svijeta žene se suočavaju sa pravnim ograničenjima po pitanju posla kojim se smiju baviti.

Prevela: Ivana Simikić

Izvor: bigthink.com

Foto: rudall30 / Shutterstock.com

Žene nisu unazađene samo zbog rodnog raskoraka u platama, već i zbog toga što su u većini zemalja neki poslovi zakonom rezervisani samo za muškarce. Ženama su ti isti poslovi zabranjeni.

Izdanje publikacije “Žene, biznis i zakon” Svjetske banke za 2018. godinu se fokusiralo na zakonska ograničenja za zapošljavanje žena i otkrilo je da ovaj “rodni jaz pri zapošljavanju” postoji u 104 od 189 ekonomija širom planete.

 • U 40% svih pregledanih ekonomija ženama se zabranjuje rad u određenim industrijama (uključujući rudarstvo, građevinu i prevoz)
 • U 30% njih im nije dozvoljeno da rade poslove koji se smatraju opasnim, napornim ili “moralno neprikladnim”
 • U 15% njih ženama se zabranjuje da rade iste noćne sate kao i muškarci

Ukupne brojke pokazuju da to znači da se za više od 2,7 milijardi žena pravno ograničava da imaju iste mogućnosti zaposlenja kao i muškarci.

Na sljedećoj mapi plavom bojom su označene zemlje u kojima nema ograničenja po pitanju zapošljavanja žena. Narandžastom bojom su označene zemlje u kojima vrijedi barem jedno ograničenje po pitanju zapošljavanja žena.

104 ekonomije još uvijek imaju zakone koji sprečavaju žene da rade odeređene poslove, Foto: Women, Business and the Law Database/wbl.worldbank.org

U izvještaju se navodi slučaj Svetlane Medvedeve, Ruskinje čija je ambicija bila da postane kapetanica broda i zbog toga je proučavala navigaciju. Diplomirala je kao navigatorka da bi joj jedan potencijalni poslodavac rekao da je prema Uredbi broj 162 kapetan broda jedan od 456 poslova u Rusiji koji se smatraju isuviše napornim, štetnim ili opasnim za žene.

Svetlana je tužila kompaniju, ali je sud utvrdio da je, kao što je i predviđeno tim propisom, zaštita njenih reproduktivnih prava bila važnija od njenog prava na izbor posla.

Svetlana je dobila “ne” od cijelog pravosudnog lanca u Rusiji. Tek nakon što je UN Komitet za eliminaciju diskriminacije žena stao na njenu stranu ruski Okružni sud se u septembru 2017. godine složio s tim da je bila diskriminisana. Međutim, sud nije naredio spornoj kompaniji da zaposli Svetlanu ili da joj sve to nadoknadi, a Uredba broj 162 je ostala na punoj snazi u Rusiji.

Svetlana Medvedeva, Foto: Personal Archive/themoscowtimes.com

“The Economist” je kreirao mapu koja daje uvid u neke od specifičnih ograničenja u izabranim zemljama.

U kategoriji “moralno neprikladni” se nalazi sljedeće:

 • Ženama u Argentini je zabranjeno da destiluju ili prodaju alkohol

Primjeri koji se nalaze u kategoriji “naporni”:

 • Ženama na Gvineji je zabranjen rad sa određenim čekićima.
 • Žene u Rusiji ne mogu voziti vozove.
 • Žene u Moldaviji ne mogu voziti autobus koji ima više od 14 sjedišta.
 • Ženama u Bangladešu je zabranjeno da rade pod vodom.
 • Ženama u Kazahstanu nije dozvoljeno da sijeku, vade drob ili deru kožu stoke.
 • Žene u Angoli možda neće raditi na proizvodnji gasa.

Foto: 271 EAK MOTO / Shutterstock.com

Ovo mora biti “preopasno” za žene (naročito u pogledu njihovog reproduktivnog kapaciteta):

 • Ženama u Egiptu je zabranjeno da rade sa đubrivima, insekticidima i hormonima.
 • Žene u Bjelorusiji ne mogu raditi sa pesticidima.
 • Žene u Kini za vrijeme menstruacije možda neće obavljati poslove u hladnoj vodi.
 • Ženama u Azerbejdžanu nije dozvoljeno da rade sa kanalizacijom.

I na samom kraju, neka noćna ograničenja:

 • Ženama u Nigeriji nije dozvoljeno da noću rade u plinari.
 • Žene u Bahreinu noću možda neće instalirati električnu energiju.
 • Žene u Maleziji ne mogu cestom, šinama, po vodi ili kroz vazduh prevoziti robu ili putnike.

Neka ograničenja se primjenjuju u većem dijelu Afrike, ali ne i u graničnoj zoni koja se prostire od Južne Afrike do Kenije. Isto važi i za veći dio Azije, ali ne i za Indoneziju ili Laos. Neka ograničenja važe i u većem dijelu Južne Amerike, ali ne i u Paragvaju, Peruu, Kolumbiji i Surinamu.

Najzrelije ekonomije nemaju ograničenja za zapošljavanje žena, ali i tu postoje izuzeci – posebno u Francuskoj, Češkoj i Sloveniji.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije