Točkovi promjene: Bicikl i ženska prava

Nenamjerni utjecaj bicikla na žensku emancipaciju krajem 19. stoljeća često se previđa.