Da li znaš, dragi, da te volim ko fisliđen cvijeće…

… inspirisano istinitim događajem.