Stres je ženskog roda!

Stres. Jeste, proći će. A šta će od svega toga da ostane? Koliko će me promeniti? Koliko će me boleti što nisam više ista?