“Prava žene završavaju onog trenutka kada počinju da važe prava embriona ili fetusa”

Argentinske vlasti odlučuju o abortusu.