Radoznala Lola

Žene su vekovima bile mučenice ili veštice: Zašto je vera oduvek diskriminisala žene

Od kada je Eva gricnula jabuku u Rajskom vrtu, Bog je grub prema ženama.

Redakcija

Izvor: Nicholas Kristof - The New York Times / Nedeljnik.rs

Foto: JrCasas / Shutterstock

Ili, preciznije, muškarci koji tvrde da govore u njegovo ime, rutinski su nipodaštavali i diskriminisali žene. Muške verske vođe proglasile su menstruaciju nečistim ritualom i u Deuteronomiji (peta knjiga Biblije) savetovali da ako devojka prve bračne noći ne prokrvari, muškarci iz njenog grada treba da je kamenuju nasmrt.

Sveti Pavle naređuje ženama da budu “podređene” i dodaje da je “sramota da žena govori u crkvi”. (Neki stručnjaci smatraju da Pavle nije napisao ove reči već da su one dodate kasnije). Vekovima je bilo u redu da žene budu mučenice (ili da ih spale kao veštice), ali nisu mogle da postanu sveštenice, rabinke ili propovednice.

Revolucija se sada dešava u svetu. Za svega nekoliko decenija žene su postale dominantne u semeništima i školama za rabine i sve više staju na čelo svojih verskih zajednica.

“Pred nama se dešava dramatična promena. Meni se čini velika poput protestantske reformacije”, kaže prečasna Serena Džons, prva žena predsednik njujorške Unije teoloških semeništa, gde gotovo 60% učenika čine žene.

“Došao je novi dan razumevanja ko je bio Bog”, dodaje ona. “Kada ljudi koji predstavljaju Boga, koji ga čine prisutnim, imaju ženska tela, to neizbežno povlači promene u načinu gledanja na Boga.”

Foto: manusapon kasosod / Shutterstock.com

Dr Serena Džons tvrdi da će tokom vremena žene dominirati na čelu verskih zajednica i da će preoblikovati naše viđenje Boga od strogog oca ka više majčinskom negovatelju i vidaru. Ogroman jaz i dalje postoji, naročito u katoličkoj, evangelističkoj i mormonskoj crkvi i u ortodoksnim sinagogama. Žene koje uče da postanu sveštenice ili rabini dele svoje #MeToo priče o seksualnom zlostavljanju i ogromnim razlikama u plati.

Verska novinska služba je 2015. izračunala da većina žena privrženih veri pripada crkvi koja im generalno brani da postanu verske vođe.

Sramota je da smo milenijumima davali diskriminaciji žena božansko opravdanje i insistirali na tome da je nejednakost zapravo sveta. Ali kao što je vera nekada pravdala ropstvo i kasnije inspirisala abolicioniste, tako i sada evoluira iz shvatanja da žene treba ograničavati do toga da ih treba osnaživati.

Kada par ima problem sa vernošću ili kada muškarac tuče ženu, često su žene pastori ili rabini te koje ih savetuju. Da li će glasnik promeniti poruku? Ne u svakom slučaju, ali žene zaista u versko vođstvo uključuju i svoje viđenje stvari. Rut Mesinger, predsednica Američko-jevrejske svetske službe, kaže da su žene u verskim humanitarnim grupama sklonije da se pozabave osnaživanjem devojaka i rodnim nasiljem.

Možda će s vremenom postati manje prirodno da se o Bogu razmišlja kao o “njemu”. Već sada rekonstrukcionistički judaizam – gde 63% novih rabina od 1998. godine čine žene – o Bogu govori rodno neutralnim jezikom ili kao o “njoj”.

Postoji legenda u progresivnom judaizmu da je nekada davno jedan muškarac tvrdio da ženama nije mesto u sinagogi kao što ni pomorandži nije mesto na Seder večeri. Zbog toga danas kada slave Pesah, neke porodice uključuju i pomorandže u večeru.

Foto: Jacob_09 / Shutterstock.com

Rabin Emili Barton, koja predsedava sinagogi u De Mojnu, u Ajovi, kaže da njena pastva nema problema sa time što je ona žena i lezbijka. Ali kaže da njoj smetaju delovi u Bibliji koji su homofobični i mizogeni. “Ako bih davala savet ženama koje žele da postanu sveštenice, rekla bih im da treba da se pomire sa time da će im ponekad biti neprijatno jer će uvek postojati neke stvari u njihovoj veri zbog kojih će se osećati neprijatno”, rekla je. “Ponekad jednostavno morate da živite sa neprijatnošću.”

Sveštenice mogu da u Bibliji iskopaju mnogo snažnih žena i citata o jednakosti. Jedan drevni izraelski vođa bila je žena, Debora (Knjiga o sudijama 4-5), a Ester je spasla Jevreje od Persijanaca. U Novom zavetu prvi svedoci vaskrsnuća bile su žene.

A ko je jedina osoba koja može da pobedi Isusa u debati? Odgovor je neimenovana blaga žena. I Marko (7:24-30) i Mateja (15:21-28) pričaju o tome kako je prišla Isusu i zamolila ga da joj isceli ćerku.

Isus ju je isprva odbio rekavši da on pomaže samo svojim Jevrejima. “Nije lepo uzeti dečji hleb i baciti ga psima”, rekao joj je on. (Nazvati nekoga psom bilo je teška uvreda.)

Žena mu odgovori: “Da, Gospode; ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze njihovih gospodara.”

Isus je onda pohvalio njenu “veliku veru” i izlečio joj ćerku.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije