Kongoanski Grad radosti – onaj koji nudi spas silovanim ženama

U državi koja bilježi najveći broj silovanja na svijetu, City of Joy ženama pokušava vratiti dostojanstvo i radost.