Naslovna vijestPraktična Lola

Dok ovo čitaš, tvoja kontracepcija je možda pod napadom

Dok ovo čitaš, tvoja kontracepcija je pod napadom, jer se uporno traže načini da se ona učini skupljom i težom za nabaviti.

Piše: Nataša Bursać

Foto: TanyaJoy / Shutterstock.com

Imam nešto da priznam: Nikada nisam bila trudna!

A zašto otkrivam ovu ne-vijest?

Pa zapravo, stvar je u pristupanju poimanja kontracepcije i njenoj pristupačnosti. Činjenica je da je to više političko nego lično pitanje, jer vlasti tretiraju farmaceutska pitanja, te ne možemo da se ne zapitamo ko kontroliše našu kontrolu rađanja?

Da li je to naše pravo, i to privatno, ili tamo nečija nadležnost? Na koju samim tim nemamo uticaja. Barem direktnog, te, usudila bih se reći, ni realnog.

Dok ti ovo čitaš, tvoja kontracepcija je možda pod napadom!

Zar ne bi, po logici stvari, trebalo da kontracepcija bude pristupačnija. Ili je to, pak, luksuz koji sa sobom povlači porez na isti. Ako tome pridodamo predrasude o tome, dobijamo velike kolicine nezaštićenog seksa.

Računica je prosta. Čak i u okviru zdravstvenog osiguranja je prosta, i prosto velika. Još jedan u nizu troškova koja redovna primanja treba da prekriju, i kada se desi, a dešava se redovono, da ne kažem uvijek, da negdje moramo da uštedimo. Šta ako od više zala vi izaberete najveće?

Zar nam zdravlje nije najpreče? A možda je zato i skupo. Stoga bih odgovorila kontra pitanjem – Zar nije zdravlje najpreče i samim tim bi trebalo biti najpristupačnije? I to reproduktivno zdravlje! Gdje smo, pobogu, bez reproduktivnog zdravlja?

luksuz Foto: fizkes / Shutterstock.com

Nepostojanje besplatnih kontraceptivnih sredstava u nekoj zemlji jedan je od najboljih pokazatelja neodgovornog odnosa nadležnih prema seksualnom i reproduktivnom zdravlju stanovništva. Pa zar nije?

Ok, nedostatak financijskih sredstava – to znamo, s tim se svakodevno nosimo, ali šta ćemo sa negativnim stavom o lijekovima? Ne samo po pitanju naše, o tako visoke, moralnosti, već i po pitanju uvrštavanja ovih lijekovana esencijalne liste, koje su svakako nesigurne i promjenjive.

Pri tom, neadekvatan pristup kontracepciji može ostaviti brojne negativne posljedice. Jer, onaj adekvatni omogućava prevenciju rizične trudnoće koja može ugroziti majku i dijete, smanjuje stepen smrtnosti novorođencadi, doprinosi prevenciji HIV-a i polno prenosivih infekcija, smanjuje stepen maloljetničkih trudnoća, abortusa te doprinosi sveukupno efektima obrazovanja.

Na koji način se kontroliše favorizovanje farmaceutskih kuća i sprege između proizvođača lijekova i medicinara? I koliko smo upućeni i edukovani?

Preformulisaću, koliko samo u stvari nemoćni?

Dakle, ko kontroliše cijene, kontroliše i rađanje, kontroliše i život.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije