Hrabra Lola

Mala Ženska Antanta

Beogradski časopis „Žena i Svet“ u prvom broju, iz 1925. godine, piše o jednom istorijskom događaju koji je vjerovatno ostao u sjeni „muških događaja“.

Redakcija

Izvor: mondo.ba

Foto: Early Modern Europe

Naime, u Rimu je 1923. godine osnovana organizacija Mala Ženska Antanta, čije su članice bile iz Čehoslovačke, Rumunije, Poljske, Grčke, Bugarske i Srbije.

Cilj ovog udruživanja, između ostalog, bio je da zbliži žene ovih država na ekonomskom, socijalnom i kulturnom planu i na uklanjanju svih nesuglasica koje bi se mogle stvoriti između zemalja članica u interesu opšteg mira.

Za zajednički program rada utvrđeno je: da žene traže svoja politička, građanska i opštinska prava, da se zadobije ravnopravnost u zakonu, borba protiv eksploatisanja žene, pristup žena boljim položajima u profesiji i da se zaštite majka i dijete.

Izvor: Časopis “Žena i svet”

Prvi sastanak održan je u Bukureštu, 1923. godine, a već sljedeći je bio u Beogradu. Prva predsjednica bila je Rumunka, a u Beogradu je postavljena Leposava Maksimović Petković. Domaćin sastanka Male ženske antante u Beogradu je bilo Kolo srpskih sestara. U domu udruženja raspravljalo se tada o prilikama u kojima žive žene u zemljama članicama ovog međunarodnog saveza, kakve obaveze i dužnosti imaju, a kakva su im prava.

U to vrijeme Poljakinje i Čehoslovakinje dobile su pravo glasa i mnogo više udjela na polju kulture i javnog djelovanja, te se već, kako su zabiljležili hroničari, “njihov blagotvorni uticaj osjeća u parlamentu, naročito kad su u pitanju majka i dijete”. Posebna pažnja na konferencijama u Beogradu posvećena je pravima djece rođene van braka i neudatim majkama, ali i potrebi da se uvede obaveza utvrđivanja prava očinstva u zemljama u kojima je takav postupak još bio nepoznat.

U ovom broju časopisa „Žena i Svet“ nalaze se i fotografije predstavnica Male ženske antante na kongresu u Beogradu.

***

Časopis „Žena i Svet“ izlazio je u Beogradu od 1925. do 1941. godine. Bavio se ženskim temama i položajem žene u društvu. Digitalizovan je i nalazi se na stranici Digitalne biblioteke Srbije.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije