Hrabra Lola

“Djeca su najvrijednije što imamo i zaslužuju ljubav, brigu i pažnju”

IN Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH započela je kampanju pod nazivom „Gnijezdo ljubavi“, koja će trajati do kraja 2018. godine, a za cilj ima otvaranje dva nova dnevna centra „Gnijezdo“ namjenjenih djeci iz disfunkcionalnih porodica i djeci koja trpe ili svjedoče nasilju.

Redakcija

Razgovarao: Dejan Trninić

Foto: Lola magazin

O aktivnostima IN Fondacije, radu dnevnih centara širom BiH i kampanji „Gnijezdo ljubavi“, razgovarali smo sa Brankom Ivanović, izvršnom direktorice IN Fondacije.

Lola: Koliko je nasilje danas pristutno u našem društvu i gdje je ono najizraženije?

IVANOVIĆ: Nasilje je prisutno gotovo u svim sferama našeg društva zbog čitavog niza faktora koji su dijelom kulturološki, dijelom sociološki, ali i ekonomski i tradicionalni. Dio tih faktora proizilazi iz našeg okruženja kao što su politička i ekonomska nesigurnost i nestabilnost, stalni procesi tranzicije. Ti se vanjski faktori onda prelijevaju i postaju faktori rizika porodice koji se ogledaju kroz: nasilje, alkoholizam, nezaposlenost, siromaštvo, socijalnu isključenost ili slično. Ta međuzavisnost navedenih rizika utiče na to kako odgajamo našu djecu i šta ona uče od nas. Na takav način se zapravo nasilni oblici ponašanja prenose s generacije na generaciju i zbog toga nasilje najviše pogađa one najranjivije članove našeg društva, a to su djeca i mladi, oni koji tek trebaju da ostvare svoje razvojne potencijale.

Živimo, dakle u svijetu u kojem je nasilje obrazac ponašanja, prisutno je u porodici, u zajednici i vidljivo je kroz neadekvatne životne vještine, lošu komunikaciju, slabu kontrolu emocija, nedostatak samokontrole, nisko samopoštovanje, lošu sliku o sebi itd.

Lola: Osim fizičkog, koje sve vrste nasilja su dominantne, a da toga nismo ni svjesni?

IVANOVIĆ: Naša istraživanja pokazuju prisutnost svih poznatih oblika nasilja u životima djece i mladih. Najprisutnije je emocionalno, više od 60 odsto ispitane djece ima iskustvo emocionalnog nasilja (etiketiranje, ismijavanje, ogovaranje, izrugivanje, ucjenjivanje), zatim slijede fizičko, kao i svjedočenje nasilju u okviru svojih porodica. Naši nalazi idu u korak sa nalazima u drugim zemljama širom EU.

Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, gotovo 30 odsto djece je bilo izloženo ovom obliku nasilja, bilo kao počinioci ili žrtve, ali čak i kao posmatrači. Pored toga, rezultati našeg nedavnog istraživanja o nepovoljnim iskustvima u djetinjstvu kažu da trećina osnovnoškolaca ima neko nepovoljno iskustvo, među kojima su najučestalija svjedočenje nasilju unutar svojih porodica, razvod roditelja, emocionalno i fizičko zanemarivanje i zlostavljanje.

Strana istraživanja, dalje, upućuju da ta nepovoljna iskustva u djetinjstvu često kasnije u životu vode ka fizičkim i mentalnim bolestima koje imaju značajne negativne posljedice na kvalitet života tih osoba.

Izvor: Lola magazin

Posebno su ugrožena ona djeca kod kojih je prisutno nekoliko navedenih faktora, jer nasilje nikad nije izolovano po svojim oblicima, već se često javlja udruženo i isprepleteno. Dugotrajna izloženost različitim oblicima nasilja i zanemarivanja aktivira sistem odgovora na stres, koji zbog stalne aktivacije počinje da ugrožava zdravlje djeteta, posebno kada se to događa u godinama presudnim za njegov rast i razvoja. Stalna izloženost stresnim situacijama i nepovoljnim iskustvima djeluje na razvoj i funkciju mozga, na imuni i hormonski sistem, pa i na samu DNK. Tzv. toksični stres i nepovoljna rana iskustva stvaraju jasnu sliku mehanizma nastanka bolesti.

Stučnoj javnosti je poznato da djeca koja su bila izložena nasilju unutar svojih prodica, ukoliko nisu dobila stručnu pomoć i podršku, imaju velike šanse da, kasnije u životu, postanu ili žrtve ili počinioci nasilja, pa tako ne čude i naši nalazi koji se odnose na rodno zasnovano nasilje u partnerskim vezama mladih. Dvije trećine mladih, uzrasta od 15 do 18 godina, imaju iskustva nasilja u partnerskim vezama, bilo da se to odnosi na kontrolu, manipulaciju ili čak fizičko nasilje. To jasno pokazuje da oni koji su trpili nasilje unutar svojih porodica bivaju izloženi nasilju dalje u životu, jer se nasilje transgeneracijski prenosi. Nasilje je, dakle, pristutno u životima djece i zato imamo obavezu da brinemo o njihovom zdravlju, zaštiti i sigurnosti.

Lola: Možete li malo približiti rad IN Fondacije, na koji način svojim aktivnostima, već devet godina, pomažete u zaštiti najranjivijih grupa?

IVANOVIĆ: Imajući u vidu čitav niz ovih nalaza, prateći istraživanja i modele dobre prakse širom svijeta u prevenciji nasilja, IN fondacija, koja je inače usmjerena na polje socijalnih inovacija, je razvila čitav niz intervencija kao odgovor na ovaj problem. Jedan od takvih modela je Dnevni centar „Gnijezdo“, model rada u zajednici koji pruža podršku djece u riziku koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, kao što su nasilje, alkoholizam, siromaštvo i na taj model smo posebno ponosni. Osim toga tu su programi sigurnosti na internetu, prevencija vršnjačkog nasilja, razvoj pozitivnih roditeljskih vještina, model porodične grupne konferencije, prevencija rodno-zasnovanog nasilja u intimnim partnerskim vezama mladih.

Dakle, razvijamo programe, prenosimo modele dobre prakse, radimo istraživanja i edukujemo stručnjake koji rade sa djecom i mladima kako bi osnažili njihove kapacitete.

Lola: Koji je cilj kampanje „Gnijezdo ljubavi“ IN fondacije i šta želite poručiti javnosti, ali i široj zajednici?

IVANOVIĆ: Imajući na umu širinu, prisutnost i posljedice ovog problema nasilja po društvo i sve njegove članove, odlučili smo, sada već drugu godinu zaredom, da pokrenemo kampanju za prikupljanje sredstava kojom bi osigurali sredstva za podršku djeci, mladima i njihovim porodicama, sa ciljem prevencije nasilja.

Izvor: Lola magazin

Uloga društva se mijenja, za razliku od angažovane socijalne države, mi postajemo društvo u kojem svaki pojedinac nosi određenu odgovornost za stavaranje boljih i sigurnijih uslova za život u svojoj zajednici. Mi kao fondacija imamo znanje i kapacitete, ali nam treba podrška socijalno odgovornih pojedinaca i kompanija koje prepoznaju ovu potrebu i spremene su se uključiti kako bi zajednički gradili zdravije i stabilnije društvo za dobrobit svih njegovih članova.

Kampanjom „Gnijezdo ljubavi“ želimo informisati javnost da je briga šire zajednice o zdravlju, sigurnosti i zaštiti najranjivijih najbolji pokazatelj snage ili slabosti svakog društva. Upravo zato, IN fondacija pokreće kampanju „Gnijezdo ljubavi“ i poziva sve pojedince i društveno odgovorne kompanije da nas aktivno podrže i tako dopirnesu smanjenju nasilja u životima djece, mladih i njihovih porodica. Kroz partnerstvo sa kompanijama, pojedincima širom BiH, kao i sa dijasporom, možemo pomoći djeci u riziku i omogućiti im siguran rast i razvoj i bezbrižno djetinjstvo.

Lola: Kako izgleda jedan dan u Dnevnim centrima „Gnijezdo“, i šta je djeci, sa kojom radite najpotrebnije u ovim „gnijezdima“?

IVANOVIĆ: Djeca u „Gnijezdu“ imaju stabilnost, sigurne i brižne odrasle osobe koji se za njih brinu i pomažu im da ostvare svoj puni razvojni potencijal, da rastu u sigurnom i podržavajućem okruženju i da za tren skinu breme teškog tereta koje na sebi nose gledajući i trpeći nasilje, siromaštvo ili bolesti svojih roditelja. To je mjesto gdje se uči, igra, razvija, vježba, stvara, kreira, ali i provodi slobodno vrijeme gdje djeca imaju dnevni boravak u kojem odmaraju, prave užinu, uče se životnim vještinama, higijenskim navikama i odgovornosti.

Oni idu na izlete, u pozorište, kino, odnosno, djeca tu rade sve ono što bi u svojim porodicama trebalo da rade, ali se to ne dešava. Osoblje centara pruža podršku roditeljima, pomaže im u savladavanju njihovih svakodnevnih izazova i savjetuje ih. Takođe, kontakti i saradnja sa školom su gotovo svakodnevni.

Gnijezdo ljubavi

Znamo li sigurno:✨ Šta su to ”ljubav” i ”razumijevanje”?✨ Šta znači ”izvini” i ”hvala”?✨ Da je ”dijete čovjek bitan”?Večeras ćemo se u Gradsko pozorište Jazavac prisjetiti ovih i drugih važnih životnih lekcija, kako za dijete, tako i za odraslog čovjeka.”Djeco, ne morate ništa reći, neka osmijeh priča o vašoj sreći.” ?

Gepostet von IN Fondacija am Mittwoch, 28. November 2018

 

Lola: U okviru kampanje biće odigrane predstave za djecu „Gnijezdo ljubavi“. O čemu govori ova predstava i gdje će je gledaoci moći vidjeti?

IVANOVIĆ: Kampanja će početi predstavama za djecu „Gnijezdo ljubavi“, u izvođenju Duška Mazalice, a čiju režiju potpisuje ambasadorka IN Fondacije, poznata banjalučka glumica Slađana Zrnić. Nakon premijernog izvođenja predstave večeras (28. novembra) u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci, „Gnijezdo ljubavi“ će gostovati 6. decembra u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, potom 19. decembra u Domu kulture u Brčkom i na kraju 20. decembra u Narodnom pozorištu u Tuzli.

Predstava je namijenjana djeci uzrasta od 8 do 14 godina i promoviše pozitivne vrijednosti i na interaktivan način priča o jednakosti, nenasilju, drugarstvu, lijepim riječima, ali i zaboravljenim dječjim igrama. Napravljena je na osnovu pjesama djece i to Sare Marković iz Bora, Lava Lukića iz Beograda, Anastasije Krečković iz Podgorice i Vlade Terića iz Tivta. Njihove pjesme uklopljene su u „Gnijezdo ljubavi“ i savršeno se slažu. Uklopljen je i znakovni jezik, a predstava je urađena u formi forum teatra, na način da otvara pitanja i uključuje djecu na interaktivan način.

Pored Slađane Zrnić, amabasador dobre volje IN fondacije je i Tarik Filipović, koji se takođe uključio u podršku i promociju kampanje „Gnijezdo ljubavi“ na način da će 12. decembra u Gradskom pozorištu „Jazavac“ u Banjaluci, odigrati perdstavu „Ćiro“. Sva sredsva prikupljena od ulaznica, koje će koštati 20 KM, biće namijenjena za programske aktivnosti IN fondacije.

Lola: Na koji način se pojedinci i društveno odgovorne kompanije mogu priključiti ovoj akciji i pružiti podršku?

IVANOVIĆ: Pojedinci, kompanije i svi ljudi dobre volje mogu da se uključe i podrže rad IN fondacije na način da se učlane u Klub prijatelja djece „Klubko“ i doniraju. Na stranici www.infondacija.org svi zainteresovani mogu da vide kako funkcioniše klub, te pronađu pristupnicu koja se nakon popunjavanja automatski prosljeđuje nama.

Podršku možete pružiti i doniranjem uplatnicom, uplatom sredstava direktno na naš račun, koji je dostupan na sajtu IN fondacije. Naše članove obavještavamo o prikupljenom novcu i svim aktivnostima.

Podržavati nas možete tako da nas pratite na društvenim mrežama, putem zvanične Facebook stranice i Instagram naloga IN fondacije, uz korišćenje hashtag-a #gnijezdoljubavi. Na taj način zajednički doprinosimo izgradnji sigurnijeg i zdravijeg društva i stvaramo odgovorne i aktivne građane i dobre roditelje djece budućih generacija. Djeca su nešto najvrijednije što društvo ima i zaslužuju svu našu ljubav, brigu i pažnju.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije