Hrabra Lola

Pola djevojčica i žena koje uđu u autobus su žrtve nasilja

Svake godine, širom svijeta, sprovodi se kampanja “16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja”, počevši od 25. novembra pa do 10. decembra, a sve sa ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad djevojčicama i ženama.

Piše: Nataša Bursać

Foto: Lola magazin

Ove godine, tih 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja se u Bosni i Hercegovini obilježava kampanjom “ISKLJUČIMO NASILJE NAD ŽENAMA I DJEVOJČICAMA”, koju UN Woman BiH, kao dio globalne akcije, sprovodi u osam gradova širom zemlje.

Naime, kampanja je osmišljena tako što narandžasti Narandžasti UN Women autobus besplatno prevozi građane, na lokalnom nivou, a tokom vožnje svi putnici, od predstavnika policije, zdravstvenih institucija, socijalnih službi i nevladinih organizacija, mogu dobiti više informacija o vrstama nasilja, njegovom sprečavanju, kao i pružanju pomoći onima koji su ga i preživjeli.

Nakon Livna i Bihaća, autobus je danas stigao u Banja Luku, gdje je tokom dana saobraćao na nekoliko relacija, a svim putnici su takođe bili u prilici da sa učesnicima ove kampanje razgovaraju o načinima prepoznavanja i sprečavanja nasilja nad ženama.

“Pola žena i djevojčica koje uđu u autobus su iskusile ili će iskusiti neku vrstu nasilja, a pola mladića i muškaraca koji uđu u autobus su počinili ili će počiniti neku vrstu nasilja nad ženama… Kao muškarci i mladići, moramo više misliti, a manje reagovati”, kazao je tom prilikom David Saunders, predstavnik UN Women BiH.

Svi koji podržavaju ovu kampanju su saglasni da je ovaj problem javni, a ne privatni, i da svako od nas ima dužnost da reaguje na nasilje. Kako tačno – ukoliko ste danas propustili priliku u Banjaluci, možete saznati sutra (30. novembar), kada će Narandžasti UN Women autobus besplatno prevoziti putnike na relaciji Autobuska stanica – Podgora i Centar – Zalužani, od 7.30 do 14.30 časova.

Već narednog dana, u subotu (1. decembar) autobus ide dalje, za Brčko, a potom i Bijeljinu, Istočno Sarajevo, Mostar i Sarajevo.

“Nasilje nad ženama označava kršenje osnovnih ljudski prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela nasilja koja dovode ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje, obuhvatajući i prijetnje takvim djelom, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti, bilo u privatnom životu”, navedeno je u Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, iz 2011. godine.

Pomoć, kao i savjet, podršku ili informaciju, možete zatražiti potpuno anonimno, bilo za sebe bilo za druge, 24 časa svakoga dana na brojeve telefona: 1264 (RS), i 1265 (FBiH). Isto tako uvijek možete pozvati policiju.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije