Ove žene su napravile tvoje Zara hlače. Sada, žele da im za to pošteno plate!

“Molim vas, nemojte mi sjeći kosu”, jecajući je rekla Bobita doktoru koji je pokušavao da zašije njenu ranu na potiljku.