Lole iz komšilukaNaslovna vijest

OSNAŽIVANJE ŽENA U BiH: Na ovim radionicama možete usavršiti određene vještine i zanimanja!

Zaposlenost žena u BiH iznosi samo 36%.

Piše: Jelena Pralica

Foto: Caritas Banja Luka

Razlozi tako poražavajućem podatku su manje mogućnosti za zapošljavanje, diskriminacija, ali često i niži nivo obrazovanja od muškaraca, odnosno nepostojanja prilike za školovanje i učenje za određeno zanimanje.

Žene se osjećaju nesigurno zbog siromaštva, isključenosti, nemaju izbora u porodici i društvu, često su žrtve nasilja (svaka druga) i trgovine ljudima.

Osnaživanje žena u BiH je projekat čiji je nosilac Caritas Bosne i Hercegovine, a koji već neko vrijeme sprovodi Caritas Banja Luka, zajedno sa Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu i Caritasom Mostar. Projekat se realizuje od januara 2017.godine, a trajaće do septembra 2019. godine, a finansiraju ga Caritas Slovenije i tamošnje Ministarstvo spoljnih poslova.

Cilj projekta je ekonomsko i socijalno osnaživanje ranjivih grupa žena u BiH i nastavak je projekta koji je trajao od 2014. do 2016. godine, a namijenjen je svim ženama, bez obzira na starosnu dob te vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. 

Aktivnosti uključuju žene bez stručnih kvalifikacija, nezaposlene, s problemima u braku… U projektnim aktivnostima učestvuju i žene zadovoljavajućeg ekonomskog statusa, ali bez prilike za stalno zaposlenje, napredovanje u karijeri ili bilo kakav oblik usavršavanja.

Izvor: Caritas Banja Luka

Koordinator projekta, u svakom od tri Caritasa, zajedno sa volonterima priprema i realizuju besplatne edukativne i kreativne radionice, s ciljem podizanja svijesti, uvođenja rasprave o temama kao što su prava, nenasilje, zdravlje i slično, te učenja vještina kako bi poboljšali konkurentnost žena na tržištu rada.

Pored radionica, po 10 žena iz svakog od tri grada u kojima se provodi projekat, učestvovalo je na kursevima i obukama za stručno usavršavanje za:

  • njegovanje starih i bolesnih
  • posao profesionalne dadilje i
  • osnove keteringa.

U projektnim aktivnostima u Banjaluci je do sada učestvovalo 180 žena, što je za 20 više nego od projektom zacrtanog broja.

Žene na kreativnim radionicama imaju priliku naučiti nove vještine, poput ukrašavanja predmeta tehnikom dekupaž, osnova kaligrafije, oslikavanja stakla, pletenja, izrade prirodnih preparata za njegu kose i kože.

Izvor: Caritas Banja Luka

Kada je riječ o edukativnim radionicama, one obrađuju različite teme, poput komunikacije, aktivnog slušanja, rješavanja konflikta, zaštite ženskih prava, stereotipa i predrasuda, pisanja CV-ija i simulacije intervjua za posao, te mnoge druge.

Tokom gotovo tri godine rada sa ženama, i više od 50 realizovanih radionica, koordinator projekta Dajana Dejanović, tvrdi da se kod žena vidi očita promjena u ponašanju u odnosu na početak projekta, u januaru 2017.godine.

„Veliki broj žena je samo jednom ili dva puta prisustvovao radionicama. S druge strane, pojedine žene se stalno vraćaju na radionice, rado se uključujući u rad i druženje sa drugim ženama. Neke od njih ovakav vid aktivnosti doživljavaju kao svojevrsnu terapiju, oblik bazične psiho-socijalne pomoći, a Centar za život i obitelj kao mjesto gdje mogu da se druže, kažu šta misle, podijele sa drugima svoje probleme, ali i razmijene savjete, iskustva i ideje“, pojašnjava ona.

Radionice se odvijaju dva puta mjesečno, a sve informacije o njima, kao i terminima i lokaciji realizacije, možete dobiti dobiti slanjem e-maila na adresu [email protected] ili na Facebook stranici projekta Osnaživanje žena u BiH.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije