AktivizamFeminizamHrabra Lolanajnovije

Najkraći i najvažniji tekst za sve žene Banje Luke!

Važno!

Prenijela: Saša Leper

UnitedWomenBL.org

Foto: Aleksas Photos / Pixabay

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihološke podrške ženama i djeci žrtvama nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja koji smo uspostavili početkom 1997. godine.

Pozivom na SOS telefon 1264, koji je aktivan 24 časa, žrtve nasilja u porodici ili drugih oblika rodno zasnovanog nasilja mogu dobiti psihološku podršku, informacije o zaštiti svojih prava i procedurama zaštite prava pred institucijama.

SOS poziv je besplatan i anoniman ukoliko osoba koja traži pomoć to želi. Pozivom na SOS telefon takođe možete prijaviti nasilje ili dobiti informacije i savjet kako pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u vašem bliskom okruženju.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije