Ljudski odnosinajnovijeNaslovna vijestPorodicaPraktična Lola

Kako razgovarati sa djecom o tome da bi trebalo da daju svoj pristanak na seks?

Roditelji i staratelji često čekaju da im djeca budu malo starija da bi sa njima pričali o seksualnom pristanku. Mnogi roditelji čak u potpunosti izostave razgovor o seksu nadajući se da će to škole obaviti umjesto njih.

Prevela: Saša Leper

Jennifer Cassarly / The Conversation

Najnoviji savjeti o učenju o pristanku samo savjetuju da se razgovor provede prije kraja osnovne škole. To bi moglo ostaviti mnoge mlade bez informacija o pristanku na seks prije nego što postanu seksualno aktivni.

Izvještaji o 13 000 adolescenata starosti od 11 do 13 godina iz Britanije pokazuju da su intimne aktivnosti poput držanja za ruku, ljubljenja i seksualnog dodirivanja normalne za ovu starosnu grupu. Mnogi adolescenti su prijavili da su se ljubili prije 12. godine i da su dirani ili su oni dirali partnera ispod odjeće. Ali bez učenja o tome, mladi adolescenti bi se mogli upuštati u seksualne aktivnosti bez pristanka.

Moje doktorsko istraživanje proučava vjerovanja mladih adolescenata kad je riječ o pregovaranju seksualnog pristanka. Ono što sam otkrila je da iako mladi ljudi ovih godina razumiju pristanak na seks, može im biti teško da ga primjene na situacije prisiljavanja na seks. To je aktivnost koja se dešava kao rezultat pritiska, prevare, prijetnji ili nefizičkog prisiljavanja.

Foto: kevin laminto / Unsplash

Moje istraživanje pokazuje da već i 11-ogodišnji dječaci i djevojčice vjeruju u rodne stereotipe o seksualnom ponašanju, kao što je onaj da djevojke odlučuju da li će se neka seksualna aktivnost i dogoditi. Takođe sam otkrila i da se ovi mladi ljudi povinuju principima kulture silovanja, a naročito okrivljavanju žrtve.

Čini se da je mladima potrebno usmjerenje koje prevazilazi učenje o pristanku kada je riječ o romantičnim vezama.  Evo koja to četiri načina na koje možete učiti djecu o pristanku sugeriše moje istraživanje.

 

Ako nije “da” onda je “ne”

Ohrabrujte upotrebu verbalnog, pozitivnog pristanka za svaku seksualnu aktivnost, svaki put. Jedini način na koji možete biti 100% sigurni da imate pristanak partnera je da dobijete vrlo jasno „da“. Podsjećajte mlade da komuniciraju sa partnerom. Mogu postavljati pitanja poput: „Da li ti je ovo ok?“, „Mogu li…?“, „Hoćeš li…?

Drugi način na koji možete provjeriti kako se osjeća vaš partner je da obratite pažnju na njihov govor tijela i izraze lica. Da li se podudaraju sa onim što oni govore? Da li se približavaju ili odmiču od poljupca ili dodira?

Foto: Annette Sousa / Unsplash

Nemojte se plašiti odbijanja

Takođe je važno da sa djecom govorite i o odbijanju. Mladi možda ne žele da traže pristanak jer se plaše odbijanja. Podsjetite ih da je bolje da pitaju i budu odbijeni nego da samo krenu, ispadnu agresivni i učine da im se partner osjeća nelagodno, čime mogu i uništiti čitav svoj odnos.

Takođe, mladi često kažu i da ne žele da odbiju nekoga ko im se sviđa jer ih ne žele povrijediti, čime se potencijalno upuštaju u neželjene seksualne aktivnosti. Predložite im načine na koje mogu odgovoriti, poput „Sviđaš mi se, ali nisam spremna/na“, „Ne želim“ ili „Ne još“. Ove prijedloge su direktno mladi dali kao odgovor na pitanje kako misle da je najbolje biti odbijenu toku mog istraživanja.

Foto: kevin laminto / Unsplash

 

Pozabavite se i pitanjem moći pritiska

Važno je razgovarati sa mladima i o pritisku, bilo da je riječ o roditeljskom ili vršnjačkom obliku. Podsjetite ih da nikada nije u redu tjerati nekoga da učestvuje u bilo kakvoj seksualnoj aktivnosti. To uključuje i ucjene, prevare ili činjenje da se osoba osjeća krivom jer nešto ne želi da radi. Nije pristanak ako se neko osjeća primoranim da se upusti u neku romantičnu ili seksualnu aktivnost – što uključuje i primanje i slanje seksualnih fotografija (seksting).

Naučite mlade da izraze ako ih nešto što neko govori ili radi čini da se osjećaju nelagodno. Naučite ih i da primoravanje drugih na neke aktivnosti ne čini tu osobu „kul“ već „jezivom i očajnom“.

Foto: Blake Barlow / Unsplash

 

Rastavite stereotipe

Naposlijetku, preispitajte mitove o djevojkama i seksalnoj aktivnosti – konkretno, to da su jedino one odgovorne ako se dese ikakve seksualne aktivnosti (ako i dođe do toga, ona „mu je dala“.) Od najranijih dana mi kao društvo učimo djevojčice da „se paze“ i poručujemo im da „samo kažu ne“ i „ne daju mu“. U tom slučaju, ako nešto krene kako ne treba to je krivica djevojke.

Dodatni mit koji treba rastaviti je da odjeća može signalizirati pristanak. Naravno da neka odjeća može biti „seksi“, ali to ne znači da osoba koja je nosi pristaje na ikakve seksualne aktivnosti ili zaslužuje manjak poštovanja.

Jasno je da ne samo što tema pristanka treba biti uključena u razgovore o seksu sa djecom već i da mlade treba učiti o tome kroz stalni dijalog. Takođe treba uključiti i razgovore o primjećivanju i poštovanju granica i rasprave o zdravim vezama.

Roditeljima i starateljima može biti teško da pričaju sa adolescentima o pristanku jer niko nema sve odgovore, a razumijevanje ovog koncepta može biti nezgodno čak i odraslima. Ali postoje brojne organizacije koje nude besplatne resurse.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije