DogađajiMjestanajnovijeNaslovna vijestPojaveRadoznala Lola

Znate li koliko je na svijetu ostalo amurskih leoparda? A azijskih slonova?

Broj piksela na ovim fotografijama predstavlja broj životinja koje su preostale u svakoj toj vrsti.

Prevela: Saša Leper

Emma Taggart / My Modern Met

Afrički divlji pas

Procjena je da ih je preostalo između 3000 i 5500.

Da li ste znali da je na svijetu preostalo samo oko 60 amurskih leoparda? To je samo jedna od mnogobrojnih šokantnih statistika koje je korisnik Imgura JJSmooth44 prikazao na zamagljenoj seriji fotografija životinja. Svaka ugrožena vrsta je predstavljena brojem piksela koji odgovara broju preostalih životinja.

„Što je slika manje prepoznatljiva i što su pikseli izraženiji to je vrsta bliža izumiranju“, objasnio je umjetnik.

Inspiraciju za rad JJSMooth44 je dobio od slične serije koju su osmislili Nami Hoshino, Yoshiyuki Mikami i dizajner Kazuhiro Mochizuki iz Japana 2008. godine.

Pregled ilustracija otkriva koliko su neke vrste blizu izumiranja. Svaku pojedinačnu životinju predstavlja obojeni kvadratić, pa neke nemaju dovoljno piksela da oforme jasnu sliku. Sa samo 600-650 preostalih indokineskih tigrova u divljini ova vrsta je predstavljena kao samo nejasna mreža narandžastih i smeđih piksela. Jedna od jasnijih ilustracija predstavlja azijskog slona, čija procijenjena pooulacija broji 40000-50000 jedinki. Iako se čini da se azijski slon drži bolje nego druge životinje iz ove serije, vjeruje se da je broj jedinki opao za najmanje 50% u toku protekle tri generacije.

 

Bengalski tigar

Procjena je da ih je preostalo oko 2500.

Azijski slon

Procjena je da ih je preostalo između 40000 i 50000.

 

Što je ilustracija zamagljenija to je vrsta bliža izumiranju.

 

Džinovska panda

Procjena je da ih je preostalo oko 1864.

Crni nosorog

Procjena je da ih je preostalo oko 5000.

Plavi kit

Procjena je da ih je preostalo između 10000 i 25000.

Istočna nizijska gorila

Procjena je da ih je preostalo oko 17000.

Zelena morska kornjača

Procjena je da ih je preostalo između 3000 i 5500.

Šimpanze

Procjena je da ih je preostalo između 172700 i 299700.

Kit perajar

Procjena je da ih je preostalo između 50000 i 90000.

Indijski slon

Procjena je da ih je preostalo između 20000 i 25000.

Bonobo

Procjena je da ih je preostalo između 10000 i 50000.

Indokineski tigar

Procjena je da ih je preostalo između 600 i 650.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije