žena-upravljanje-projektima
FeminizamHrabra LolanajnovijePreduzetništvo

11 razloga zašto su žene bolje u upravljanju projektima

U periodu od pre 20-ak godina iako je ravnopravnost među polovima počela da raste, značajno je bilo manje žena nego muškaraca na rukovodećim pozicijama, posebno u oblasti upravljanja projektima.

Priredila: Srbijanka Stanković

Foto: Pixabay.com

Postoji nekoliko razloga koji se navode za ovo činjenično stanje. Jasno je da projektni menadžment  uglavnom dominira u građevinarstvu i inženjeringu – što su područja gde uglavnom dominiraju muškarci, a pored toga menadžerske karijere u prošlosti su tradicionalno bile orijentisane prema muškarcima.

Danas je situacija nešto drugačija. Sve je više mladih žena na rukovodećim pozicijama koje su izuzetno cenjene i prihvaćene u poslovom svetu. Da li treba na tome zahvaliti sve tolerantnijem društvu, gušenju uobičajnih predrasuda, savremenom porodičnom okruženju ili možda sve izraženijoj odlučnosti žena? Jedno je sigurno, žene su učinile velike korake u ostvarivaju svojih zasluženih prava. Danas one imaju znatno manje prepreka u bavljenju menadžerskom profesijom.

Jasno je da su muškarci i žene različiti i da se drugačije bave situacijama na radnom mestu. Veštine koje prirodno odlikuju muškarce i žene retko se poklapaju i upravo neke veštine koje žene poseduju mogu ih učiniti boljim menadžerima projekata od muškaraca.

Dakle, ne radi se o tome da li neko poznaje pravu metodologiju za upravljanje projektima ili ne, već o tome koje su to urođene ženske prednosti za uspešno vođenje projekata. Koji su to prirodni talenti koje žene poseduju, a koji je čine uspešnim u upravljanju projektima?

#1 Dobra komunikacija

Po mišljenju stručnjaka žene čak tri puta više razgovaraju nego muškarci. A statistika kaže da projekt menadžer provede 80-90% svog vremena u komunikaciji. To bi značilo da ova poboljšana komunikacija može biti izuzetno značajna tokom upravljanja projektima. Deleći puno, objašnjavajući i opravdavajući svoje odluke, žene mogu bolje komunicirati sa svojim timom i samim tim dovesti do boljeg timskog rada i skladnijeg projekta. Ovo je takođe upareno sa dobrim veštinama slušanja koje pomažu ženi da razume potrebe i mišljenja drugih.

#2 Dobre veštine finansijskog upravljanja

Mnoge žene su sjajni finansijski menadžeri svojih domova, praveći ravnotežu između mesečnih računa i držeći pod kontrolom potrošnju. Ova sposobnost uz dobro upravljanje finansijama je korisna veština kada je u pitanju upravljanje projektima. Rad na budžetu je vrlo važan deo posla na projektu pa i prirodna sposobnost da se budžet drži pod kontrolom korisna je za svakog menadžera projekta.

#3 Bolja epizodna memorija

Epizodna memorija ili epizodno pamćenje je kada se jasno sećate konkretnih događaja, situacija, iskustva  koji su se odigrali na određenom mestu u određeno vreme. Studije su pokazale da žene uglavnom imaju bolju epizodnu memoriju od muškaraca, zbog čega su poznate po tome da pamte do najsitnijih detalja. Ova bolja memorijska funkcija pomaže ženama da zapamte sve detalje projekta i na taj način uštede vreme ponavljajući provere detalja na projektu.

žena-upravljanje-projektima

Foto: Pixabay.com

#4 Veština saradnje

Žene menadžeri projekata su u stanju da dobro pripreme svoje timove. Njihova urođena sposobnost da neguju i pomažu druge, daje mogućnost članovima tima da izgrade svoje veštine što se prevodi na bolji rast karijere za svakog pojedinca. Obezbediti im prave uloge i obuku koja im je potrebna, kao i onda kad im je potrebno, izuzetno je važno za svaki projektni tim. Saradnja na projektu obično dobro funkcionišu sa ženama liderima. One su u stanju da okupe i povežu ljude da rade na zajedničkoj svrsi. To znači manje odlaganja projekta i bolja kontrola vreme.

#5 Veština motivisanja saradnika

Ulogu motivatora žene bolje obavljaju u poređenju sa muškarcima, s obzirom na činjenicu da su instinktivno oduševljene svojim poslom. Važno je za projekt menadžera da jača moral članova svog tima, tako da projekat nesmetano teče. Budući da su dobre u motivisanju svojih saradnika, žene kao menadžeri projekata kontinuirano poboljšavaju rad svog tima.

#6 Saosećanje – empatija

Smatra se da su žene po prirodi osetljivije i saosećajnije. Žena u ulozi projekt menadžera može to da iskoristi u svoju korist. Uspešan menadžer projekata ima mogućnost da stvari sagleda iz makro perspektive. Razumevanje „druge strane“ ili različitog gledišta može biti presudno u upravljanju projektima.

#7 Jednostavnost

Još jedan od razloga zbog kojeg žene mogu biti vrlo uspešne u projekntom menadžmentu je njihova sposobnost da stvari pojednostave i pronađu najlakši način da nešto urade. Malo je prostora za pogrešno tumačenje ako se stvari odvijaju jasno. Na ovaj način, rasprave su obično efikasnije i svako ima jasan i zdrav stav.

#8 Veština upravljanja većim brojem aktivnosti u isto vreme

Žene su poznate da dobro balansiraju između različitih aktivnosti i obaveza u svom privatnom životu, što je dobra veština i kada je vođenje projekata u pitanju. Verovatno ih neće zadesiti promene prioriteta, zahteva, budžeta ili resursa. To ne znači da neće planirati takve događaje – svaki iskusni menadžer projekta zna da bilo koji od ovih faktora ili svi ovi faktori mogu uticati na projekat, ali jednostavno će se efikasno baviti tim problemom. Upravljanje projektima ima puno različitih aktivnosti i aspekata projekta sa kojima se žene vrlo uspešno nose.

#9 Suočavanje sa izazovima

Žene vrlo lako mogu prepoznati probleme pre nego što bi se oni pretvorili u realnu opasnost po projekat. Visok nivo emocionalne inteligencije pomaže im da uoče sukobe u timu pre nego što se oni razbuktaju. U kombinaciji s dobrim komunikacijskim veštinama, ovo im može pomoći da brže rešavaju probleme i bolje upravljanju rizikom.

žena-upravljanje-projektima

Foto: Pixabay.com

#10 Stvaranje okruženja za uspeh

Žene kao menadžeri projekata takođe kombinuju logičan i pedantan način razmišljanja sa kreativnošću, a ova kombinacija podstiče inovativnost. Inovacija je često put do zaista uspešnih projekata – projekata koji prevazilaze očekivanja. Tako da često govorimo o uspešnim projektima koji su realizovani na vreme i u okviru planiranog budžeta, a ispunjavaju zahteve i poslovni cilj.

#11 Skrivene prednosti

Iako se ovo može smatrati generalizacijom i neće svaka žena imati sve ove osobine, žene ipak imaju skrivene prednosti po prirodi svog pola koje ih čine pogodnim za upravljanje projektima. Sve što je potrebno jeste da različite industrije konačno shvate istu stvar i počnu da razmatraju ženu u ulozi projekt menadžera kako bi zatim stekle prednosti svih ovih sposobnosti koje žena ima.

Doba kada smo smatrali da muškarci vladaju svetom daleka je prošlost. Danas žene upravljaju projektima koji postaju vodeći u celom svetu. Žene su političari, programeri softvera, dizajneri, inženjeri …

Nije važno koji položaj zauzimate. Morate voleti ono što radite i uspeh će sigurno doći. Radite na svojim greškama i nadogradite veštine da biste postali najbolji u oblasti kojom se bavite.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije