DogađajiKulturaLjudiMjestanajnovijeNaslovna vijestPojave

“Digitalni sistem učenja je budućnost. Budite dio bolje budućnosti edukativnog sistema.”

Zbog trenutne situacije u kojoj se nalazimo, učenje na daljinu postaje broj jedan aktivnost koja omogućava djeci i odraslima da stiču nova znanja i iskustva.

Redakcija

Svjedočimo i da mnoge platforme objavljuju besplatno sadržaje koji su se donedavno plaćali. Potreba da se tradicionalni vid učenja u učionicama premjesti na digitalne servise i alate došla je puno prije krize izazvane pojavom virusa COVID-19.

Jedna od najpopularnijih je Udemy, platforma na kojoj se mogu naći različiti sadržaji, od kurseva programiranja do kurseva na temu biznisa i upravljačkog menadžmenta.

Kliker je platforma čiji je koncept sličan Udemy, a kreirana je na našim prostorima. Prva edukativno-kreativna platforma za djecu i mlade već će u narednim sedmicama biti dostupna za sve korisnike koji imaju želju i potrebu da prošire svoje znanje iz različitih oblasti.

Sadržaj platforme će biti raznolik: od kurseva matematike, informatike, hemije i ekologije do prijedloga kako održati zdravo tijelo i duh u uslovima izolacije.

Tim koji čine developeri, projekt menadžeri, marketari i dizajneri, radi na platformi već mjesecima. Plan je bio da se platforma pusti u upotrebu u junu, ali zbog novonastale situacije, platforma će biti dostupna već u naredne 2 sedmice!.

Kliker poziva sve kreatore sadržaja da osmisle i kreiraju kurseve iz svog doma, te postanu predavači prve edukativno-kreativne platforme za djecu i mlade.

Poziv je upućen svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su kreativni, posjeduju znanja iz različitih oblasti, primjenjivih u edukativnom sistemu osnovaca i srednjoškolaca ili genijalnim kreativcima koji žele da podijele svoje umijeće i snime kurs kod svoje kuće, a prijaviti se mogu tako što će popuniti prijavnu formu na linku: https://bit.ly/Kreirajodkuće

Različiti su benefiti koje je moguće ostvariti. Za početak, kreatori platforme nude tehničku podršku i konsultacije za snimanje, kratkoročni novčani stimulans u iznosu od 100KM za sve kurseve koji budu objavljeni na platformi, te promociju na društvenim mrežama platforme.

Kako se situacija u zemlji i regionu bude stabilizovala, kreatori sadržaja čiji kursevi budu plasirani na platformi, moći će sami da odrede cijenu svojih kurseva i da ih počnu naplaćivati u dogovoru sa Kliker platformom, ali za početak svi kursevi na platformi će biti besplatni.

Kliker je edukativno-kreativna platforma koja želi djeci iz našeg regiona da omogući neograničen pristup znanju, te pruži priliku da uče na savremen način. Kliker platforma će funkcionisati u vidu video kurseva koji će u početku i tokom trenutne situacije biti besplatni.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije