DogađajiLjudiMjestanajnovijeNaslovna vijestPojave

Od COVID-19 u BiH je već oboljelo 71.5% mikro, malih i srednjih biznisa

U periodu od 26. marta do 05. aprila 2020. godine, Fondacija 787 je provela istraživanje o uticaju krize prouzrokovane virusom COVID-19 na biznise i preduzetnike/ce u BiH.

Redakcija

U online anketi je učestvovalo ukupno 1364 preduzetnika/ca, od čega 57.7% žena i 42.3% muškaraca. Od ukupnog broja ispitanika/ca,njih 90.1% je iz Federacije BiH, 9.2% iz Republike Srpske i 0.7% iz Brčko Distrikta.

Takođe, gledajući po pravnom statusu, u anketi je učestvovalo 57.7% vlasnika/ca obrta, zatim 37.9% vlasnika/ca društava sa ograničenom odgovornošću, te 4.4% preduzetnika/ca sa neregistrovanim biznisom.

Najveći broj ispitanika/ca, njih 86.2% su vlasnici mikro biznisa, koji zapošljavaju do 10
zaposlenih, te 11.7% vlasnici malih biznisa koji zapošljavaju do 50 osoba.

Od ukupnog broja ispitanika/ca, njih 78.4% posluje isključivo u BiH, a 19.6% posluju i na bh. i na stranom tržištu.

Na ključno pitanje kako je pojava COVID-19 virusa uticala na poslovanje i prihode biznisa ispitanika/ca, čak 71.5% anketiranih odgovara da je kriza već do trenutka provođenja istraživanja izuzetno negativnog uticaja na njihovo poslovanje i prihode. Čak 68.9% od muških ispitanika, i 73.3% od ukupnog broja ispitanica je podijelilo ovakav izrazito negativan odgovor.

Kao što je na neki način očekivano, kriza je dosada najnegativnije uticala na mikro biznise. Njih 72.4% je navelo izuzetno negativna uticaj krize, te je na isto stanje ukazalo ukupno 67.5% malih biznisa i 57.1% srednjih biznisa.

Do kraja prve sedmice aprila, već je 72.7% ispitanika/ca obustavilo poslovanje, dok je 16.4% nastavilo poslovati uvodeći alternativni vid poslovanja poput dostavljanja proizvoda na adresu.

Dodatno, do kraja prve sedmice aprila 11% ispitanika/ca je bilo primorano privremeno odjaviti
uposlenike, dok je 51.9% izrazilo bojazan da će to uskoro morati učiniti.

Zabrinjavajući podatak je da 74.3% vlasnika/ca biznisa strahuje da će biti prisiljeni da zatvore svoj biznis, dok je taj procenat među biznisima koje vode žene nešto veći i iznosi 76.4%. Dodatno 80.8% vlasnica obrta i 70.9% vlasnica d.o.o. smatra da će u skorijoj budućnosti biti primorane zatvoriti biznis.

Najveći dio ispitanika zapravo nije siguran da će biti u mogućnosti samostalno prebroditi krizu, dok
35.3% izričito smatra da će morati zatvoriti biznis ukoliko ne dobije adekvatnu podršku. Dodatno, 37% biznisa koje vode žene smatra da će morati zatvoriti biznis bez ukazane podrške.

Mnoštvo je izazova pred preduzetnicima/ama u BiH sa kojima se suočavaju u poslovanju za vrijeme
COVID-19. Najveći procenat od 71.2% ispitanih ističe smanjenu ili potpuno obustavljenu potražnju za proizvodima i/ili uslugama zbog ograničenog ili obustavljenog poslovanja, te 63.1% ispitanih ističe kako ne može izmiri obaveze prema državi. Takođe, preko četvrtine biznisa ima problem sa naplatom i likvidnošću, dok je i značajan procenat onih koji već bilježe nedostatak obrtnih sredstava (23.1%).

Neki od anketiranih vlasnika/ca biznisa također ističu problem troškova održavanja mašina koje
zahtjevaju svakodnevno paljenje dok je rad obustavljen; ističu nemogućnost uvoza sirovina i materijala potrebnih za rad; isticanje rokova robe; posebni izazovi su i psihičke prirode i briga za zdravlje zaposlenika/ca itd.

Najveći broj ispitanika/ca, njih 42.9% procjenjuje da će ekonomske posljedice po njihovo poslovanje trajati do godinu dana, a dodatnih 31.1% smatra da će se posljedice osjetiti u narednih 6 mjeseci.

Odlaganje isplate obaveza prema državi je opcija koju 62.9% ispitanika/ca bira kao jedan od načina da u narednom periodu obezbijede kontinuitet poslovanja, dok će 51% vlasnika/ca biznisa nastojati smanjiti sve troškove kako bi nastavili funkcionisati.

Značajan procenat ispitanika/ca, njih 40.1% planira se zadužiti kod banaka i mikrokreditnih institucija kao način da prevaziđu prepreke u poslovanju uzrokovane krizom COVID-19.

Skoro svi ispitanici/e (95.6%) su naveli da im je trenutno finansijski vid podrške najpotrebniji. Njih 56.9% ističe potrebu za oslobađanjem od poreza i doprinosa, 23.5% neophodnim smatra jednokratnu finansijsku podršku, a 13.8% moratorijum na otplatu kredita i svih obaveza državi.

Kada je u pitanju jednokratna finansijska podrška, 44.9% vlasnika/ca biznisa smatra da bi im iznos do 5.000 EUR objektivno bio potreban za prevazilaženje krizne situacije, od čega 420 biznisa (53.4%) kojih su vlasnice žene je u iznimnoj potrebi za ovim sredstvima. Čak 59.5% obrta bi iznos značajno manji od 5.000 EUR pomoglo da ne prestanu sa radom.

Kao prioritetne mjere koje institucije u BiH trebaju preduzeti kako bi doprinijele ekonomskoj revitalizaciji biznisa, 65% ispitanika/ca ističe neophodnost poreskih olakšice, 60.9% navodi potrebu za ukidanjem parafiskalnih nameta i komunalnih taksi u narednih 6 mjeseci, 48.4% vlasnika/ca biznisa traži jasne i transparentne kriterije kod odabira korisnika koji će dobiti poticaje na osnovu međunarodne pomoći BiH, a 35.1% ispitanika/ca smatra da bi plaćanje PDV-a po naplati olakšali teške trenutke bh. biznisa uvremenu krize.

Kada je u pitanju stručno-tehnička podrška, čak 97.3% ispitanika/ca je navelo potrebu za bar jednim vidom ovakve podrške. Najviše potrebe je istaknuto za pomoć pri prilagođavanju poslovnog modela trenutnoj situaciji (48.9%), finansijsko savjetovanje (42%), te generalno poslovno planiranje (20.7%).

Fondacija 787 se zahvaljuje svim vlasnicima/ama biznisa na izdvojenom vremenu pri odgovaranju na upitnik. Detaljni rezultati istraživanja su dostavljeni svim relevantnim institucijama vlasti u BiH, te međunarodnim organizacijama i drugim bitnim akterima.

*Fondacija za društveno-ekonomski razvoj 787 je neprofitna organizacija čiji je rad usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena i mladih kroz poticanje poduzetništva, te podržavanje njihovog profesionalnog rasta i razvoja.
Aktivnosti Fondacije 787 uključuju obrazovanje, informisanje, umrežavanje, pružanje usluga poslovnog razvoja, te zagovaranje za bolji položaj žena i mladih u bh. društvu.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije