LjudiLjudski odnosiMedicinanajnovijePorodicaŽivot

Koju psihološku ulogu nosite vi iz djetinjstva?

U osnovi trauma iz najranijeg doba je duboko subjektivan osećaj da nas nisu zaista videli, čuli, da nismo mogli da se izrazimo autentično, onakvima kakvi jesmo, a da to naiđe na topao prijem i odobravanje.

Redakcija

instagram/ beleskesapsihoterapije

Bez roditelja/staratelja koji bi nas naučili emocionalnoj regulaciji (procesovanju teških emocija + kako da izrazimo sopstvene potrebe a onda ih i zadovoljimo), mnogi od nas pribegli su preuzimanju različitih uloga kako bi se nosili sa emocionalno depriviranim okruženjem. Ove uloge postaju nesvesne manifestacije naših najranijih iskustava.

1. NEGOVATELJ – obično dolazi iz porodice u kojoj vlada dinamika preterane međuzavisnosti, “uvezanosti” među članovima. Osećaj identiteta i vrednosti stiče se kroz zapostavljanje sopstvenih potreba, kako bi se zadovoljile potrebe drugoga. Druge ljude doživljavaju se kao potencijalni izvor osećanja da smo željeni i potrebni.

2. “PREUSPEŠAN” – nastoji da bude uvažen kroz uspehe u spoljašnjem svetu, kao način nošenja sa u biti niskim samopouzdanjem. Druge ljude doživljavaju kao izvor potvrde vrednosti i samopouzdanja.

3. NEUSPEŠAN – nastoji da ostane nevidljiv, “mali”, neautentičan, usled straha od kritike ili posramljivanja koje je verovatno imao u iskustvu. Druge ljude doživljavaju kao preteće, zastrašujuće, nemaju poverenja.

4. SPASILAC/BRANILAC – žustar u nastojanjima da spasi ili zaštiti ljude u svom okruženju. Ovo je pokušaj sopstvenog zaceljenja, od povreda zadobijenih u vreme kada su i sami bili ranjivi ili kada je njima samima bila potrebna zaštita. Druge ljude smatra bespomoćnima, nesposobnima i zavisnima.

Foto: instagram/ beleskesapsihoanalize

5. KLOVN – uvek srećna, nasmejana, lakrdijaški nastrojena osoba. Nikada ne pokazuje bol. Nikada ranjiva. Vrlo verovatno posramljivana zbog svojih “slabosti” u detinjstvu. Druge ljude smatra izvorom potvrde da oni sami jesu ok.

6. UVEK NA RASPOLAGANJU – u stanju “sve da ostavi” u momentu. Svoje potrebe zapostavlja. Osoba rasla sa modelom žrtve i preterane međuzavisnosti. Druge ljude posmatra kao izvor potvrde da su nesebični i dobri.

7. IDEALIZACIJA HEROJA – u osnovi je emocionalno ranjavanje zadobijeno od strane najbližih, nikada prorađeno i razrešeno. Roditelje/porodicu smatra savršenim, herojima….bez mane.

Odbacuje potrebe, želje i sopstvenu autonomiju u odnosu na porodična očekivanja. Druge ljude posmatra kao izvor informacija o tome kako savršenstvo treba da izgleda.

Rezonirate li sa nekim/više ovih uloga? (ne morate pisati u komentarima, razmislite) 💜
~ Dr Nicole LePera, psiholog

Preuzeto sa: instagram.com

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije