Feminizam

Daniela Jurčić: Možemo i želimo biti ravnopravne!

Daniela Jurčić, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je nedavno objavila knjigu „Položaj žena u BiH, porast emanicipacije ili diskriminacije“.

Ružica Ljubičić

Ova knjiga je nastala kao rezultat njenih dugogodišnjih istraživanja i kompleksnog projekta koji detaljno analizira problematiku s kojima se susreću žene u svakodnevnom životu.

Daniela je interdisciplinarno pisala o povijesnim, sociološkim, politološkim i kulturološkim aspektima koji utječu na poziciju žene u patrijahalnom bosanskohercegovačkom društvu.

Za Lolu je podijelila svoja promišljanja o feminizmu i napretku žena u BiH.

„Knjigu sam posvetila mami Zori i sestri Mireli jer su moje najbolje prijateljice, moj oslonac, podrška i jer su to zaslužile.“– naglašava sveučilišna profesorica i dodaje da nastoji utjecati i na svoje studentice u izgradnji snažnog ženskog identiteta.

Važno je naglasiti da je Daniela ovom knjigom probila led pišući o rodnoj ravnopravnosti . U BiH i susjednim zemljama postoji vrlo malo knjiga koji na znanstvenoj razini analiziraju feminizam i rodnu ravnopravnost.

„ Zastupljena su tradicionalna uvjerenja koje nam je društvo nametnulo te muškarac ima dominantniju i jaču poziciju od žene. Kolektivna svijest konstruirana je na način da su žene uglavnom smještene u ulogu majke, supruge i domaćice.“ – ističe profesorica Jurčić koja predaje različite kolegije na odsjeku studija novinarstva.

Jedan od ključnih problema koje Daniela izdvaja su rodne uloge i stavovi koji  su snažno oblikovani patrijarhatom, komunističkom prošlošću ali i poslijeratnim procesima.

Sve navedeno služi za opravdanje za to da se afirmacija ženskih prava stavlja na margine javnog diskursa.

„Naše društvo je iznimno patrijarhalno. Muškarac je taj koji upravlja, koji misli, tj. glava obitelji. Žena je podložna mužu. Uzimajući prezime udajom, mi žene postajemo preuzeti konstrukt.“- objašnjava profesorica korijene koji polaze  od identiteta naslijeđenog  od oca koji se nastavlja udajom i rađanjem sinova.

Rodna neravnopravnost ne pogađa sve jednako, niti je jednako rasprostranjena u svim krajevima Bosne i Hercegovine.  Profesorica Jurčić smatra da ona ovisi o percepciji žene, o njihovu obrazovanju, iskustvu, stavovima, emancipaciji, zanimanju.

„Ja ovim putem šaljem jasnu poruku svim ženama: vrijedne smo, odgovorne i inteligentne. Možemo i želimo biti jednake i jednakopravne“ – naglašava Daniela sa velikom željom za društvenim napretkom. Taj napredak bi se ostvario kada bi se u kolektivnoj svijesti izbrisala zaostala ideja o muškoj dominaciji i ženskoj podčinjenosti.

„ Žena je opterećena. Potom, vrlo je često zarobljena u obitelji. Rađamo djecu, odgajamo djecu, imamo kućne obveze.“– govori profesorica koja vrlo često analizira ženske časopise.

Posebno joj je mrska činjenica u naglašavanje majčinstva kao najveće ženske kvalitete. Profesorica Jurčić sebe smatra feministicom koja kroz znanstvene radove i sudjelovanja na različitim konferencijama često govori o feminizmu i rodnoj ravnopravnosti

„Feminizam je socijalni pokret koji je nastojao ostvariti žensko pravo glasa i bolje uvjete rada za žene. Također, feminizam je ideologija kojoj je cilj poboljšanje položaja žene u društvu, odnosno izjednačavanje prava žena s pravima muškaraca.

Ako ovaj fenomen promatramo u ispravnom kontekstu, on je potpuno korektan, pa čak i vrlo poželjan.“- zaključuje Daniela koja nastavlja svoj put kao uspješna znanstvenica, profesorica, samostvarena žena i feministica.

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije