LjudinajnovijePojaveRadoznala Lola

Kad prestanemo gledati u telefon dobijemo baš tu poruku.

Taj završetak, to shvatanje sopstvene vrijednosti i značaja, je već tu, u vama.

Prevela: Saša Leper

Starsouls / Instagram

Godinama kasnije, napokon sam razumjela suštinu zatvaranja nekog poglavlja. Taj završetak za kojim sam tragala godinama. Napokon sam ga dobila i ispostavilo se da je daleko jednostavniji nego što sam ja to zamišljala.

Došao je u formi strpljenja dok sam gledala kako sve sve što sam ikada željela odvija meni pred očima i napokon dobila odgovore na sva goruća pitanja koja sam imala.

Godinama kasnije, završetak je došao u obliku prostog puštanja stvari da se odvijaju i ljudi da sami uvide sopstvene greške.

Godinama kasnije, pravi završetak je prosto bio u tome što sam se odmakla od svega što me slomilo i dopustila si da se zaliječim.

Jer prava suština završetka je u nama, a ne u onome što dobijemo ili čujemo od drugih.

Pravi završetak je mirenje sa nezavršenim riječima i neodgovorenim pitanjima i ljudima koji su nas povrijedili.

Pravi završetak dođe kada ga ne tražimo. Taman kada ga više ni ne očekujemo, konačno dobijemo to izvinjenje koje smo toliko dugo čekali i koje nam potvrđuje našu vrijednost.

Kad prestanemo gledati u telefon dobijemo baš tu poruku.

Ljudi se vrate da isprave svoje greške tek onda kada nam postane sasvim lijepo i bez njih.

Prava suština završetka nije u tome da navedemo ljude da shvate u čemu su pogriješili, već u tome da naučimo da živimo a da ne dobijemo taj završetak ili da ne razumijemo zašto su uradili to što su uradili.

Više je stvar u tome da razdvojimo to ko smo mi od toga šta ljudi rade.

Više je stvar u tome da razumijemo da je završetak nešto što sami možemo pronaći dali nam to ti drugi ljudi ili ne, jer će najbolji završetak uvijek biti onaj koji dobijamo nakon što zacijelimo rane i nastavimo dalje.
Najbolji završetak će uvijek biti onaj koji nas ne definiše. Onaj koji potiče iz naše sigurnosti, a ne preživljavanja.

Godinama kasnije, napokon sam razumjela suštinu završetaka.

Nakon bio kakvog slamanja srca, nakon bilo kakve tragedije, nakon bilo kakvog gubitka, pronaći će nas naš završetak.  U načinima na koje odaberemo da se uzdignemo, da pokušamo ponovo i počnemo ispočetka jer ako je taj završetak za nas poruka da smo dovoljno dobri ili sposobni, onda nam taj završetak od drugih nikada ni ne treba.

Nika

Pročitaj još

Od iste osobe

Najnovije